Ośrodki wspierające ES « Ekonomia Społeczna

Ośrodki wspierające ES

Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Przemyśl

„Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Projekt realizowany jest przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 01.06.2014r. do 30.09.2015r.

Celem głównym projektu jest rozwój sektora Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim poprzez :

  • Rozwój sektora Ekonomii Społecznej w subregionie nr 1 województwa podkarpackiego poprzez utworzenie Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i prowadzenie jego kompleksowej działalności w okresie od 06.2014 do 09.2015 r. gdzie :

– 100 podmiotów ekonomii społecznej otrzyma wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną
– 205 osób w tym 82 M i 123 K otrzyma wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej
– będzie utworzony 1 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt zakłada następujące formy wsparcia:

– Promocję Ekonomii Społecznej i zatrudnienia w sektorze Ekonomii Społecznej
– Wsparcie szkoleniowo doradcze umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze Ekonomii Społecznej:
– Zewnętrzne źródła finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej
– Księgowość Podmiotów Ekonomii Społecznej
– Marketing w Podmiotach Ekonomii Społecznej
– Działalność gospodarcza/odpłatna w Podmiotach Ekonomii Społecznej
– Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego

Jak i :

– Doradztwo prawne
– Doradztwo biznesowe
– Usługi marketingowe
– Usługi księgowe
– Warsztaty przygotowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej do tworzenia Spółdzielni socjalnych
– Wyjazd studyjny do Krakowa
-Poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych i instytucji wspierających ekonomię społeczną
– Tworzenie sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej

Projekt skierowany jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej, Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz osób fizycznych posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jarosławskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego, sanockiego, Miasto Krosno, Miasto Przemyśl.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych można uzyskać w biurach projektów:

Przemyśl
ul. Franciszkańska 22/6,
Tel. 16 7323195
od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00
e-mail: powes@pakd.pl

Jasło
Kadyiego 12 – II piętro,
Tel. 516 019 606
od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00
e-mail: powes@pakd.pl

Sanok
Mickiewicza 29, Dom Turysty – II piętro,
Tel. 512 121 786
poniedziałek, środa w godz. 9.00 – 16.00
piątek w godz. 10.00 – 16.00
e-mail: powes@pakd.pl

 

 

Operatorzy wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

 

Fundacja Akademia Obywatelska

Tytuł projektu „Nowa Energia PES na Podkarpaciu”

Okres realizacji projektu: 1.05.2011 – 31.12.2013

Adres: ul. Hetmańska 4/9, 35- 045 Rzeszów

Telefon: 17 740 38 49

E-mail: rzeszow@akademiaobywatelska.eu

Strona internetowa: www.akademiaobywatelska.eu

 

Tytuł projektu „Przedsiębiorcza społeczność – Społeczna Przedsiębiorczość”

Okres realizacji projektu: 01.01.2013-28.02.2015

Adres: ul. Hetmańska 4/9, 35- 045 Rzeszów

Telefon: 177403849

E-mail: p.zamorski@akademiaobywatelska.eu

Strona internetowa: www.akademiaobywatelska.eu

 

Stowarzyszenie „Inicjatywy Podkarpacia”

Tytuł projektu „Budujemy razem”

Okres realizacji projektu: 1.05.2011 – 30.06.2013

Adres: Walawa 35, 37-716 Orły

Telefon: 16 671 01 72

E-mail: skskk@wp.pl

Strona internetowa: www.budujemyrazem.pl

 

Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu „3 x 10= spółdzielnie socjalne”

Okres realizacji projektu: 01.06.2012-31.03.2015

Adres: ul. Poniatowskiego 53/45, 37-500 Jarosław

Telefon: 16  7362132

E-mail: jarson_98@interia.pl

Strona internetowa: www.jarson73.info

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.

Tytuł projektu  „Twoją szansą – spółdzielczość socjalna II edycja”

Okres realizacji projektu: 01.07.2012-31.03.2014

Adres: ul. 17 Stycznia 18, 38 – 200 Jasło

Telefon: 134467562

E- mail: biuro@pakd.pl

Strona internetowa: www.pakd.itl.pl

 

Fundacja Bieszczadzka

Tytuł projektu „Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków”

Okres realizacji projektu: 01.08.2012-31.08.2014

Adres: ul. Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne

Telefon: 134697297

E- mail: a.gruza@fundacja.bieszczady.pl

Strona internetowa: www.fundacja.bieszczady.pl

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Tytuł projektu „Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dal długotrwale bezrobotnych”

Okres realizacji projektu: 01.06.2013-30.09.2014

Adres: ul. Szopena 51, 39 – 959 Rzeszów

Telefon: 178676236

E-mail: jkarp@rarr.rzeszow.pl

Strona internetowa: www.rarr.rzeszow.pl

 

Tytuł projektu „Podkarpackie spółdzielnie socjalne”

Okres realizacji projektu: 1.03.2011 – 31.12.2013

Adres: ul. Szopena 51, 39 – 959 Rzeszów

Telefon: 17 86-76-235

E-mail: mciesla@rarr.rzeszow.pl

Strona internetowa: www.rarr.rzeszow.pl

 

Stowarzyszenie B-4

Tytuł projektu „Usługowe Spółdzielnie Socjalne”

Okres realizacji projektu: 01.06.2012-28.02.2014

Adres: PL. Kilińskiego 2, 35-002 Rzeszów

Telefon: 609 779 923

E-mail: info@b4.org.pl

Strona internetowa: www.b4.org.pl

 

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu „Razem w biznesie 7.2.2”

Okres realizacji projektu: 01.09.2012-28.02.2015

Adres: KS. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl

Telefon: 16 675 16 64

E-mail: info@parr.pl

Strona internetowa: www.parr.pl

Szczegółowe formy i zasady wsparcia określają projekty instytucji prowadzących ośrodki wsparcia i są one zróżnicowane. Wszystkie informacje można znaleźć na stronach internetowych powyższych organizacji.