PRZEDSIĘBIORCO SPOŁECZNY, ZDOBĄDŹ ZNAK JAKOŚCI ZAKUP PROSPOŁECZNY! « Ekonomia Społeczna

PRZEDSIĘBIORCO SPOŁECZNY, ZDOBĄDŹ ZNAK JAKOŚCI ZAKUP PROSPOŁECZNY!

Dodano 9 marca 2018

pro-zakup

Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie zapraszają podmioty ekonomii społecznej do certyfikacji swoich produktów i usług znakiem „Zakup Prospołeczny”. O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. Przyznanie ww. znaku odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wypełniony wniosek oraz ankietę należy złożyć do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów. Nadanie znaku jest bezpłatne. Więcej informacji oraz dokumenty do wypełnienia znajdziecie Państwo w zakładce „Zakup prospołeczny” na naszej stronie https://es.rops.rzeszow.pl/zakup-prospoleczny/