Przedłużenie terminu naboru wniosków ramach systemu akredytacji standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej « Ekonomia Społeczna

Przedłużenie terminu naboru wniosków ramach systemu akredytacji standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Dodano 2 marca 2015

W związku z napływającymi informacjami o potrzebie przedłużenia terminu składania wniosków o akredytację w ramach systemu akredytacji standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich informuje, iż zamknięcie naboru nastąpi w dniu 3 marca 2015 r. o godzinie 23.59.  Wnioski należy składać wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu się za pośrednictwem portalu internetowego – www.akses.crzl.gov.pl