Portal sprzedażowy www.wspierajiwybieraj.pl

Dodano 22 lipca 2016

Celem portalu sprzedażowego – www.wspierajiwybieraj.pl – jest sprzedaż produktów i usług wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego. Na portalu podmioty takie jak: Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej czy Spółdzielnie Socjalne zaprezentują swoje produkty i usługi, zapromują swój podmiot i działalność.

Portal utworzony został przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Podmioty ekonomii społecznej zainteresowane sprzedażą swoich wyrobów w sklepie internetowym, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń z zakresu obsługi portalu.

Do pobrania: