Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej 2017 już za nami. Dziękujemy za udział.

Dodano 14 listopada 2017

Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej odbyło się w dniach 9-10 listopada 2017 w Hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie.

Tematem przewodnim forum była współpraca samorządów terytorialnych z podmiotami ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania klauzul społecznych oraz zlecania usług użyteczności publicznej.

Zainteresowanie forum wśród samorządowców i przedstawicieli podmiotów es przerosło nasze oczekiwania, w sumie udział wzięło ponad 140 osób.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia znamienitych gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie i zechcieli podzielić się swoim doświadczeniem. Szczególne podziękowania składamy dla Wiceprezesa NIK Pana Wojciecha Kutyły, Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych Pani Magdaleny Olejarz, Wiceprezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pana Tomasza Maruszewskiego, Wiceprzewodniczącego Podkarpackiego Komitetu Ekonomii Społecznej Pana Pawła Morawczyńskiego oraz Przedstawiciela RARR w Rzeszowie Pana Piotra Zawady.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli szansę skonfrontować pomysły na współpracę samorządów z sektorem es, poznać się i nawiązać kontakt, który być może w przyszłości zaowocuje wspólnymi działaniami.

Drugiego dnia uczestnicy mogli poznać dobrą praktykę w zakresie współpracy samorządów z podmiotami ekonomii społecznej przedstawioną przez dwie strony: społeczną i samorządową.
Ze strony samorządu wystąpili przedstawiciele Gminy Strzyżów – Burmistrz – Pan Mariusz Kawa, Zastępca Burmistrza – Pani Dagmara Preisner, przedstawiciel Gminy Rymanów  – Burmistrz – Pan Wojciech Farbaniec, przedstawicielka Gminy Ustrzyki Dolne – Z-ca Kierownika – Pani Elżbieta Ostrowska, przedstawicielka Gminy Miasta Krosno – Kierownik CIS – Pani Laura Starowiejska, przedstawiciel Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu Pan Zbigniew Hanas. Sektor ekonomii społecznej reprezentowali przedstawiciele spółdzielni socjalnych „Konar” – Pani Aneta Englot  oraz „DobryDzień” – Pan Leszek Wasiewicz i Pani Kazimiera Polakowska.

Głos zabrał również Dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON – Pan Maciej Szymański.

Podczas forum swoją działalność zaprezentował Ośrodek Naturoterapii Dom Zdrowia z Błażowej- jest to pierwszy w Polsce ośrodek wczasowy, w którym obsługą gości zajmują się osoby niepełnosprawne. To miejsce zapewnia optymalne możliwości rozwoju osobistego i zawodowego osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Cały zysk, jaki zostaje wypracowany przez Dom Zdrowia trafia do Zakładowego Funduszu Aktywności. Środki te są przeznaczone na dalsze inwestycje, które mają za zadanie polepszenie warunków życia zawodowego niepełnosprawnych pracowników. Dzięki temu Dom Zdrowia jest placówką, która odpowiada na realne potrzeby osób niepełnosprawnych a jednocześnie zapewnia wszechstronną obsługę gości ośrodka. KLIK

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami dyskutowali na temat współpracy samorządu z podmiotami ekonomii społecznej. Mamy nadzieję, że Forum przyczyni się do lepszego zrozumienia tematu i podejmowania wspólnych inicjatyw w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej w województwie podkarpackim.

Do zobaczenia na Forum w 2018 r.