Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 przyjęty!!!

Dodano 19 lipca 2016

Sejmik Województwa Podkarpackiego podczas XXIV sesji Uchwałą nr XXIV/424/16 uchwalił dla województwa podkarpackiego Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020. Przyjęty Program jest owocem prac Podkarpackiego Komitetu Ekonomii Społecznej, który dokonał aktualizacji obowiązującego od roku 2012 Regionalnego Planu Działań Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012-2020 wraz ze zmianą jego kwalifikacji na regionalny (wojewódzki) program rozwoju ekonomii społecznej (zmiana ta wynikała z zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej).

Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 zawiera diagnozę stanu sektora ekonomii społecznej na Podkarpaciu, kierunki interwencji, jak również szereg działań mających na celu rozwój sektora w województwie podkarpackim.

Zapraszamy do zapoznania się z Podkarpackim Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020.

Do pobrania: