Pierwszy Podkarpacki Kiermasz Ekonomii Społecznej już za nami!

Dodano 14 czerwca 2016

W dniu 11 czerwca w Galerii Handlowej PLAZA Rzeszów odbył się pierwszy Podkarpacki Kiermasz Ekonomii Społecznej zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie.
Kiermasz inaugurował cykl imprez promujących przedsiębiorczość społeczną i propagujących wiedzę na temat ekonomii społecznej wśród mieszkańców województwa podkarpackiego. Pracownicy ROPS Rzeszów informowali odwiedzających kiermasz o idei ekonomii społecznej i o jej przełożeniu na wybrane aspekty życia społecznego oraz promowali znak zakup prospołeczny certyfikujący najlepsze podmioty es w województwie podkarpackim.
Podczas Kiermaszu podmioty ekonomii społecznej zaprezentowały swoją bogatą ofertę, od wyrobów rękodzieła po gastronomię.
Zorganizowanie Kiermaszu w centrum handlowym miało wymiar promocyjno-informacyjny. Sprzedaż produktów wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej, pokazała klientom galerii handlowej, że można kupować inaczej, odpowiedzialnie i otrzymywać produkty wykonane z niezwykłą dbałością o szczegóły, w konkurencyjnych cenach, wspomagając przy tym tych, którzy zysk ze sprzedaży inwestują w cele społeczne swoich instytucji, w swoje miejsca pracy.


W pierwszym Podkarpackim Kiermaszu Ekonomii społecznej udział wzięli:
WTZ Kolbuszowa
WTZ Krosno
WTZ Rzeszów
WTZ Stara Wieś
WTZ Rymanów
WTZ Baranów Sandomierski
WTZ Huzele
WTZ Leżajsk
Centrum Integracji Społecznej w Sanoku
Centrum Integracji Społecznej Mielec
SS Wiklina u Leszka
Zakład Aktywności Zawodowej PSOUU Koło w Rymanowie
Zakład Aktywności Zawodowej PSOUU Jarosław
Zakład Aktywności Zawodowej Stare Oleszyce
Zakład Aktywności Zawodowej Rzeszów
Zakład Aktywności Zawodowej Nowa Sarzyna

Serdecznie dziękujemy wszystkim wystawcom i wszystkim odwiedzającym.

Do zobaczenia na kolejnych imprezach promujących przedsiębiorczość społeczną!

Podkarpacki Kiermasz Ekonomii Społecznej to wydarzenie organizowane w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.6. Głównym celem wydarzenia jest upowszechnienie wiedzy o działalności podmiotów ekonomii społecznej wśród mieszkańców województwa podkarpackiego.