Spotkania w podkarpackich gminach zakończone

Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy cykl spotkań z upowszechniania i promowania ekonomii społecznej oraz z budowania partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Od maja do grudnia 2012 r. w ramach projektu systemowego ROPS Rzeszów pt. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań” zrealizowano łącznie 40 spotkań informacyjnych, obejmując 21 podkarpackich gmin. Dziękujemy wszystkim gminom, które zechciały nas zaprosić i zorganizować u siebie spotkanie. Ekonomia społeczna to ważny element rozwoju lokalnego, aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, dlatego tak ważne jest zaangażowanie samorządów gminnych we wdrażaniu jej założeń.

Doradcy ROPS

Casting ekonomiczny w Rzeszowie

W ramach projektu „Edukacja z motywacją” realizowanego przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” w dniu 18 grudnia 2012 (wtorek) w urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbędzie się konkurs na pomysły biznesowe na przedsiębiorstwo społeczne.

W ramach projektu „Edukacja z motywacją” realizowanego przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” w dniu 18.12.2012 (wtorek) w urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbędzie się konkurs na pomysły biznesowe na przedsiębiorstwo społeczne. (więcej…)

Konferencja promująca ekonomię społeczną w regionie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w konferencji promującej ekonomię społeczną w regionie. Konferencja odbędzie się w dniu 25 października 2012 r. w Hotelu „Dwa Bratanki” w Rzeszowie, ul. Kwiatkowskiego 145.

Celem konferencji jest promocja ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego w związku z zatwierdzeniem w dniu 26 marca 2012 r. przez sejmik Województwa Podkarpackiego „Regionalnego Planu Działań na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012-2020.” (więcej…)

Projekt „Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków” w województwie podkarpackim

Fundacja Bieszczadzka i Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zapraszają do udziału w nowym projekcie „Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków”, który będzie realizowany w woj. podkarpackim. Jest to szansa dla osób bezrobotnych na otworzenie działalności gospodarczej w postaci spółdzielni socjalnej. Pełny pakiet bezpłatnych szkoleń, doradztwo, dofinansowanie do działalności.

Fundacja Bieszczadzka od 1 sierpnia 2012 rozpoczęła realizację projektu pn. „Współdzielenie obowiązków- współdzielenie zysków”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII POKL Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Partnerem w projekcie jest Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego z siedzibą w Tarnowie. (więcej…)

Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych

W ramach wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki istnieje możliwość uzyskania środków finansowych na założenie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej lub też zatrudnienie pracowników w nowoutworzonej spółdzielni socjalnej.
Projekty dotyczące powyższej tematyki realizowane są w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. (więcej…)

Projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Dokument ten ma być elementem polityki rozwoju Polski i jako taki ma ogromne znaczenie dla sektora przedsiębiorczości społecznej w naszym kraju.

KRAJOWY PROGRAM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ – PROJEKT

I Podkarpacka Noc Ekonomii Społecznej

Spółdzielnia Socjalna „BAJKOLANDIA”

Serdecznie zaprasza

do udziału w:

„I PODKARPACKIEJ  NOCY EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Kluczowymi tematami NOCY EKONOMII SPOŁECZNEJ  będzie:

• wsparcie władz i instytucji lokalnych, biznesu w tworzeniu przedsiębiorczości solidarnej,

• współpraca przedsiębiorstw społecznych z biznesem,

• źródła sukcesów przedsiębiorstw społecznych,

• obszary działalności przedsiębiorstw społecznych.

Na Nocy Ekonomii wystąpią praktycy przedsiębiorczości solidarnej, przedstawiciele organizacji obywatelskich, spółdzielczych, biznesu i władz lokalnych. (więcej…)

Konferencja „Partnerstwo III sektorowe – szansa a rozwój lokalny„

W ramach uchwalonego przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Regionalnego Planu Działania na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012 – 2020 swoje działania realizuje m.in. Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”. (więcej…)

Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych

W ramach wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki istnieje możliwość uzyskania środków finansowych na założenie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej lub też zatrudnienie pracowników w nowoutworzonej spółdzielni socjalnej.

Projekty dotyczące powyższej tematyki realizowane są w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. (więcej…)

Konferencja i szkolenie ekoturystyczne w woj. podkarpackim

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO jest pomysłodawcą oraz wykonawcą realizowanego obecnie projektu „Polska, naturalnie! -rozwój, integracja i promocja produktów i rozwiązań ekoturystycznych w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim”. Projekt ma na celu szeroko pojętą promocję ekoturystyki na terenach wschodniej Polski.W ramach przedsięwzięcia pragniemy zaprosić do udziału wkonferencji  i szkoleniu, które odbędą się w Państwa województwie. (więcej…)