Projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Dokument ten ma być elementem polityki rozwoju Polski i jako taki ma ogromne znaczenie dla sektora przedsiębiorczości społecznej w naszym kraju.

KRAJOWY PROGRAM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ – PROJEKT

I Podkarpacka Noc Ekonomii Społecznej

Spółdzielnia Socjalna „BAJKOLANDIA”

Serdecznie zaprasza

do udziału w:

„I PODKARPACKIEJ  NOCY EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Kluczowymi tematami NOCY EKONOMII SPOŁECZNEJ  będzie:

• wsparcie władz i instytucji lokalnych, biznesu w tworzeniu przedsiębiorczości solidarnej,

• współpraca przedsiębiorstw społecznych z biznesem,

• źródła sukcesów przedsiębiorstw społecznych,

• obszary działalności przedsiębiorstw społecznych.

Na Nocy Ekonomii wystąpią praktycy przedsiębiorczości solidarnej, przedstawiciele organizacji obywatelskich, spółdzielczych, biznesu i władz lokalnych. (więcej…)

Konferencja „Partnerstwo III sektorowe – szansa a rozwój lokalny„

W ramach uchwalonego przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Regionalnego Planu Działania na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012 – 2020 swoje działania realizuje m.in. Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”. (więcej…)

Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych

W ramach wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki istnieje możliwość uzyskania środków finansowych na założenie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej lub też zatrudnienie pracowników w nowoutworzonej spółdzielni socjalnej.

Projekty dotyczące powyższej tematyki realizowane są w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. (więcej…)

Konferencja i szkolenie ekoturystyczne w woj. podkarpackim

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO jest pomysłodawcą oraz wykonawcą realizowanego obecnie projektu „Polska, naturalnie! -rozwój, integracja i promocja produktów i rozwiązań ekoturystycznych w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim”. Projekt ma na celu szeroko pojętą promocję ekoturystyki na terenach wschodniej Polski.W ramach przedsięwzięcia pragniemy zaprosić do udziału wkonferencji  i szkoleniu, które odbędą się w Państwa województwie. (więcej…)

Rzeszowska dobra praktyka w zakresie ekonomii społecznej

Podpisanie porozumienia z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie

14 czerwca prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc podpisał porozumienie z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie, reprezentowanym przez Dyrektora płk. Jacka Kitlińskiego. Na mocy porozumienia skazani osadzeni w Zakładzie Karnym w Rzeszowie będą zatrudniani przy pracach porządkowych na terenie jednostek należących do Miasta.

Będą porządkować ulice, skwery, place i tereny leśne. W okresie zimowym będą zatrudniani do odśnieżania ulic i chodników. Umowa przewiduje również wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych w nieruchomościach należących do miasta.

(więcej…)

Mobilni doradcy promują ekonomię społeczną i budowanie partnerstw na Podkarpaciu

W dniu dzisiejszym pracę rozpoczęły dwa mobilne zespoły doradców, które prowadzą w podkarpackich gminach spotkania z upowszechniania i promowania ekonomii społecznej oraz budowania partnerstw i współpracy. (więcej…)

W tej zakładce będziemy dla Państwa prowadzić kalendarz przedsięwzięć promujących Ekonomię Społeczną. Znaleźć tu będzie można informacje na temat działań promujących ES realizowanych na terenie województwa podkarpackiego. (więcej…)

I Podkarpacka Konferencja pt. „Gospodarka społeczna w woj.podkarpackim – szansa czy utopia?”

Konferencja odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2012 r. w godz. od 10.00 do 14.00  w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, ul. S.Okrzei 7 ( Sala Widowiskowo- Kinowa). (więcej…)

Strona poświęcona tematyce Ekonomii Społecznej

Na naszej stronie znajdziecie Państwo informacje o działaniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w zakresie rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej, informacje o wydarzeniach związanych z ekonomią społeczną w naszym województwie oraz bazę ośrodków wspierających ekonomię społeczną. (więcej…)