Ostatnie wolne miejsca na seminarium „Partycypacja w polityce lokalnej”

Dodano 14 października 2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że posiada jeszcze ostatnie wolne miejsca na seminarium „Partycypacja w polityce lokalnej”. Seminarium jest dwudniowe, bezpłatne, realizowane w ramach projektu pozakonkursowego „ Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”.

Wolne miejsca na terminach:
17-18.10.2016
19-20.10.2016
24-25.10.2016

W seminarium mogą wziąć udział pracownicy jednostek samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego, ich jednostek organizacyjnych oraz podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych i ich zrzeszeń.
Informacje o zapisach można uzyskać pod numerem telefonu 17 850 83 21 – Alina Kręt

Do pobrania: