Ogłoszenie o zamówieniu na usługi trenerskie/moderatorskie w formie spotkań sieciujących dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”

Dodano 5 kwietnia 2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że zostało ogłoszone postepowanie w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm) na usługi trenerskie/moderatorskie w formie spotkań sieciujących akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES); centrów integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS); podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej (PES); Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ); Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ) z województwa podkarpackiego dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:

  • Część nr 1: Usługi trenerskie/moderatorskie w formie spotkań w ramach sieciowania akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)
    z województwa podkarpackiego;
  • Część nr 2: Usługi trenerskie/moderatorskie w formie spotkań w ramach sieciowania podkarpackich centrów integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS);
  • Część nr 3: Usługi trenerskie/moderatorskie w formie spotkań w ramach sieciowania podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej (PES);
  • Część nr 4: Usługi trenerskie/moderatorskie w formie spotkań w ramach sieciowania podkarpackich Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ);
  • Część nr 5: Usługi trenerskie/moderatorskie w formie spotkań w ramach sieciowania podkarpackich Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ).      

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Więcej szczegółowych informacji na stronie internetowej: www.rops.rzeszow.pl