Nabór wniosków o akredytację OWES

Dodano 3 lutego 2015

logo_akses2

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o akredytację dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zgodnie z § 3, art. 8 ust. 13 Regulaminu akredytacji OWES, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, ze w celu wydania opinii przez ROPS należy przedłożyć wypełniony formularz do opinii ROPS oraz kserokopie wniosku o akredytacje OWES  (bez załączników od 1 do 6 w niżej załączonym wniosku).

Formularz informacji do wydania opinii przez ROPS w ramach procesu akredytacji OWES
(31 KB, WORD)
Wniosek o akredytację Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (121 KB, WORD)

Formularz do opinii ROPS wraz z kopią wniosku należy złożyć do 18 lutego 2015 r. w sekretariacie ROPS w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120 lub przesłać skan na adres mailowy a.pac@rops.rzeszow.pl.

Termin składania dokumentów o wydanie opinii został wydłużony do dnia 20 lutego 2015.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie złożenia dokumentów do tego terminu, opinia nie zostanie wydana.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 17 850 83 21.