Odzież, krawiectwo

Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie
Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie
Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach
Spółdzielnia Socjalna „KEPPKA” w Cieszanowie
Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu