Konsultacje społeczne projektu Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej rozpoczęte!!! « Ekonomia Społeczna

Konsultacje społeczne projektu Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej rozpoczęte!!!

Dodano 21 października 2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza wszystkich zainteresowanych podkarpackim sektorem ekonomii społecznej do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dokumentu programowego dla województwa podkarpackiego – Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024. Konsultacje trwają do dnia 26.11.2021 r. włącznie, uwagi do dokumentu można składać za pomocą tabeli (która znajduje się poniżej niniejszej wiadomości) na piśmie w sekretariacie ROPS w Rzeszowie lub przesyłając tabelę pocztą elektroniczną na adres: j.krzysztofik@rops.rzeszow.pl.

Po przeprowadzonych konsultacjach dokumentu ROPS w Rzeszowie poda do wiadomości publicznej informację o ich przebiegu razem z zestawieniem uwag, które wpłynęły w ramach trwania konsultacji.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr  17 850 83 21 lub 17 850 79 23.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!!!

Do pobrania: