Konkurs na najlepsze partnerstwo społeczne 2013

Dodano 1 sierpnia 2013

Trwa nabór zgłoszeń do III edycji konkursu na najlepsze partnerstwo społeczne 2013!  Ideą Konkursu jest promocja partnerstw zaangażowanych w tworzenie trwałych i stabilnych przedsięwzięć społecznych.

W tym roku, nagrody w Konkursie zostaną przyznane w kategoriach:

Kategoria I: Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Prywatne 2013 Roku.

Kategoria II: Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Publiczne 2013 Roku.

Wszystkie zgłoszone partnerstwa, będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Konkursu. Spośród nich, internauci wybiorą najciekawsze ich zdaniem działanie, które otrzyma nagrodę publiczności.

Konkurs potrwa do 16 września 2013 r. W przypadku nadsyłania prac pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Ambasadorem wydarzenia jest Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Biuro Projektowe w Polsce (UNDP). Organizatorem konkursu jest Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:

portal Ekonomiaspoleczna.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

magazyn CR Navigator

portal CSRinfo.org

Regulamin, formularz zgłoszeniowy  i harmonogram znajdziecie Państwo na stronie internetowej konkursu : www.partnerstwo.roefs.pl

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Źródło: Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego  – www.roefs.pl