Konkurs dla przedsiębiorstw społecznych

Dodano 28 marca 2014

Konkurs dla przedsiębiorstw społecznych

NESsT oraz J.P. Morgan organizują wspólnie „Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne – 2014”, którego celem jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw społecznych w  Polsce. Konkurs ogłaszany jest po raz pierwszy w Polsce i ma charakter pilotażowy. W związku z tym, zachęcamy do uczestnictwa wszystkie podmioty i osoby indywidualne, które są zainteresowane możliwością założenia bądź rozwoju już istniejącego przedsiębiorstwa społecznego.

Wnioski można składać tylko do 4 kwietnia.

 Priorytety tematyczne tegorocznej edycji programu:

 • Aktywizacja zawodowa, integracja na rynku pracy: przedsiębiorstwa, które rozwijają umiejętności pozyskania pracy, możliwości zatrudnienia lub świadczą usługi pośrednictwa pracy dla osób z niepełnosprawnością, młodzieży zagrożonej wykluczeniem, przedstawicieli
  i przedstawcielek mniejszości etnicznych i innych grup wyłączonych z tradycyjnego rynku pracy.
 • Zrównoważony i stabilny dochód: przedsiębiorstwa, które stwarzają możliwości generowania dochodu dla rzemieślników, drobnych rolników i innych marginalizowanych producentów o niskich dochodach, którzy potrzebują ułatwień w dostępie do rynku.
 • Tanie i dostępne finansowo technologie: dostarczanie rozwiązań technologicznych społecznościom o niskich dochodach i/lub społecznościom marginalizowanym, które nie mają dostępu do technologii.

 

Wstępny harmonogram konkursu:

 • Nabór aplikacji: 6 marca – 4 kwietnia 2014
 • Decyzja o zakwalifikowaniu się do programu: 16 kwietnia 2014
 • Warsztaty i konsultacje wspierające przygotowanie biznes planu: kwiecień – wrzesień 2014
 • Wybór najlepszych pomysłów i nagrodzenie ich grantem inwestycyjnym: listopad 2014

 

Aplikować można na dwa sposoby:

 1. wysyłając mailem wypełnione formularze – poland@nesst.org
 2. lub aplikując on line:

 

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij TUTAJ

Źródło: www.nesst.org