Konferencje w ramach cyklu „Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach”  w dniach  16 i 17 maj 2019 r.

Dodano 22 maja 2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim przygotował w dn. 16 i 17 maja 2019 r. dwie konferencje mające na celu upowszechnianie i promowanie przedsiębiorczości społecznej wśród studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu w ramach cyklu „Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach”.

16 maja uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wystąpień przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, pomysłodawców, a zarazem osób na co dzień pracujących w przedsiębiorstwach społecznych tj. Pauliny Ograbisz z Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej PANATO z Wrocławia, Majki Lipiak z Fundacji Leżę i Pracuję z Katowic oraz Marcina Jedlińskiego ze Spółdzielni Socjalnej Tropem Przygody z Kielc.

Spotkanie podsumowało wystąpienie Pełnomocnika Zarządu do spraw Ekonomii Społecznej i Rozwoju w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dr hab. Piotra Zawady, który opowiedział o wsparciu finansowym i merytorycznym jakiego udziela Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez RARR. Swoją prezentację przygotowały także studentki wydziału ekonomii, które przeprowadziły badanie dotyczące poziomu wiedzy studentów w obszarze ekonomii społecznej.

17 maja konferencja wymagała od obecnych aktywnego zaangażowania. Całość spotkania prowadziła animatorka Elżbieta Tomczak, która na co dzień pracuje w zakresie aktywizowania osób, grup, społeczności lokalnych.

Uczestnicy spotkania obejrzeli wybrane, krótkie filmy o przedsiębiorstwach społecznych, które były podstawą do dyskusji o tym, czym jest praca w przedsiębiorstwie społecznym i jakie pozafinansowe korzyści niesie ze sobą.

W drugiej części odbyła się debata z udziałem panelistów, którzy omawiali mocne strony pracy w sektorze ekonomii społecznej i szanse jakie stwarza dla ludzi młodych, szukających swojego miejsca na rynku pracy. Wśród panelistów obecni byli: Pani dr Teresa Piecuch z Politechniki Rzeszowskiej, Pan Bartosz Kostecki -ca kierownika Wydziału Integracji Społecznej EFS z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Pan dr Ryszard Skrzypiec – ekspert OZRSS, Pan Paweł Maciechowski – spółdzielca ze Spółdzielni Socjalnej Polifonia Project.

Ostatnim punktem programu była prezentacja projektu międzynarodowego „Education for Local Development of Rural Areas” (akronim „ELDORA”) realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, którego głównym celem jest wzmocnienie kluczowych kompetencji i umiejętności osób młodych oraz pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw społecznych przez młodzież i lokalnych liderów z terenów wiejskich.

Składamy serdeczne podziękowania Pani dr Annie Kołomycew i Pani dr Katarzynie M. Cwynar z Uniwersytetu Rzeszowskiego, za pomoc przy organizacji tych wydarzeń.

Podczas obydwu konferencji catering dla uczestników zapewniła Spółdzielnia Socjalna Dębnianka.