Konferencja „Partnerstwo III sektorowe – szansa a rozwój lokalny„

Dodano 12 lipca 2012

W ramach uchwalonego przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Regionalnego Planu Działania na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012 – 2020 swoje działania realizuje m.in. Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”. Spółdzielnia powstała w 2010 roku, z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku. Siedziba spółdzielni mieści się w pomieszczeniach „starej pralni” w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku. SS „Bajkolandia” zajmuje się opieką dzienną, oraz doraźną nad najmłodszymi mieszkańcami powiatu leżajskiego. Ponadto w ofercie Spółdzielni są takie pozycje jak imprezy urodzinowe oraz inne imprezy okolicznościowe. Nowym pomysłem Spółdzielni „Bajkolandia” jest jedyna w powiecie Szkoła Rodzenia.
Spółdzielnię Socjalną „Bajkolandia” stworzyły osoby bezrobotne, przy ogromnym wsparciu otrzymanym ze strony dyrekcji Powiatowego Urzędu Pracy, ówczesnego starosty leżajskiego oraz lokalnych przedsiębiorców. Dlatego zasadnym w przypadku Spółdzielni „Bajkolandia” było przeprowadzenie działań nastawionych na promocję partnerstwa III sektorowego jak również promocję spółdzielczości socjalnej kierowanej również do potencjalnych grup inicjatywnych. Wszelkie dotychczas przeprowadzone analizy jednoznacznie wykazywały, iż podmioty Ekonomii Społecznej,a szczególnie Spółdzielnie Socjalne chociażby z uwagi na uwarunkowania ustawowe skupiają najbardziej „problematyczne” grupy społeczne tj. osoby defaworyzowane społecznie oraz osobyz grup wykluczania. Wsparcie w/w osób jak również stworzenie trwałych fundamentów w postaci partnerstwa III sektorowego daje możliwość działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Od czerwca 2012 roku „Bajkolandia” realizuje projekt promujący Ideę Partnerstwa III sektorowego w ramach projektu finansowanego ze środków otrzymanych za pośrednictwem Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Byczynie od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
W ramach wcześniej wspomnianego projektu w dniu 29 czerwca 2012 roku w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się konferencja „Partnerstwo III sektorowe – szansa a rozwój lokalny„ której gościem specjalnym była Pani Barbara Sadowska wiceprzewodnicząca zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. W konferencji uczestniczyła Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Pani Mariola Zajdel Ostrowska. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele spółdzielni socjalnych z terenu powiatu leżajskiego, tamtejszego urzędu pracy, samorządu, sektora prywatnego i organów doradczych. Wszystko po to, by upowszechniać spółdzielczość socjalną połączoną z dobrą współpracą z wieloma jednostkami. „Taka współpraca to klucz do sukcesu i tymi informacjami chcemy się dzielić z tymi, którzy chcą pójść w nasze ślady” – mówiła Paulina Nowak ze Spółdzielni Socjalnej „Bajkolandia”. „Spółdzielnie będą powstawać. Warunek jest jeden. Musi się odbywać budowanie środowisk lokalnych wokół przedsiębiorczości” – mówiła Barbara Sadowska, wiceprzewodnicząca zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Spotkanie zorganizowała Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”.

 

Źródło: Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia” oraz Radio VIA