KOLEJNY PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ WYRÓŻNIONY ZNAKIEM „ZAKUP PROSPOŁECZNY” W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM!

Dodano 7 listopada 2019

W dniu 24.06.2019 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, odbyło się czwarte spotkanie członków Kapituły Certyfikującej znakiem promocyjnym ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”.

O certyfikację swoich produktów i usług ponownie starał się Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych w Krośnie . Podmiot zyskał pozytywną rekomendację Kapituły Certyfikującej i na tej podstawie, zarządzeniem Dyrektora ROPS w Rzeszowie, od dn. 01.07.2019 r. może posługiwać się znakiem ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny” na usługi cateringowe, cukiernicze, porządkowe i pralnicze.

W dniu 21.10.2019 odbyło się kolejne spotkanie Kapituły certyfikującej PES znakiem Promocyjnym „Zakup Prospołeczny”. O certyfikację swoich produktów i usług ponownie starało się Przedsiębiorstwo społeczne H&M Urban Sp. z o.o. Podmiot zyskał pozytywną rekomendację Kapituły Certyfikującej i na tej podstawie, zarządzeniem Dyrektora ROPS w Rzeszowie, od dn. 31.10.2019 r. może posługiwać się znakiem ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny” na usługi cateringowe, szkoleniowe, organizacja przyjęć okolicznościowych w Domu Weselnym Rancho.

 

H&M URBAN SP. Z O.O.

 

Przedsiębiorstwo społeczne H&M URBAN Sp. z o.o.

KONTAKT
Brzóza Królewska 414
Tel.: 665 964 952
https://pl-pl.facebook.com/hmurban.sp.zoo/
CERTYFIKOWANE PRODUKTY/USŁUGI: cateringowe, szkoleniowe, organizacja przyjęć okolicznościowych w Domu Weselnym Rancho