Kolejne spotkanie członków Podkarpackiego Klastra Ekonomii Społecznej – Lokomotywa « Ekonomia Społeczna

Kolejne spotkanie członków Podkarpackiego Klastra Ekonomii Społecznej – Lokomotywa

Dodano 10 lipca 2015

PKES_logo
Za nami kolejne spotkanie członków Podkarpackiego Klastra Ekonomii Społecznej – Lokomotywa. Podczas zorganizowanego w dniu 7 lipca br. spotkania dokonano wyboru Rady Kastra, a także omawiano działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstw społecznych w woj. podkarpackim. Ponadto zachęcano wchodzące w skład Klastra spółdzielnie socjalne do ubiegania się o nadanie ich produktom i usługom znaku „Zakup Prospołeczny” – symbolu łączącego gwarancje wysokiej jakości z realizacją ważnych celów społecznych. Ten ogólnopolski symbol od niedawna jest również przyznawany w województwie podkarpackim.

W odpowiedzi na zgłaszane przez członków Klastra pytania i problemy, w ramach spotkania przeprowadzono również doradztwo prawne, którego tematem było zagospodarowanie nadwyżki bilansowej lub pokrycie straty za działalność w roku poprzednim, a także kwestie kodów PKD.

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty, którym bliska jest ekonomia społeczna. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Klastra – otwartej platformy współpracy na rzecz wzmocnienia potencjału podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie podkarpackim – prosimy o kontakt z Koordynatorem Klastra, tzn. Instytutem Ekonomii Społecznej, tel. 502 741 703, e-mail: biuro@ies-rzeszow.pl