Informacja o przebiegu konsultacji społecznych projektu Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020

Dodano 17 czerwca 2016

W dniu 28 kwietnia 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020, które trwały do 2 czerwca 2016 r. W tym dniach każdy zainteresowany mógł zgłaszać swoje uwagi dot. ww. Programu.

W czasie trwania konsultacji Programu nie wpłynęła żadna uwaga dot. konsultowanej treści.

Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 został skierowany do przyjęcia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego