Inauguracyjne posiedzenie Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej za nami!!! « Ekonomia Społeczna

Inauguracyjne posiedzenie Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej za nami!!!

Dodano 7 marca 2016

W dniu 03.03.2016 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się pierwsze posiedzenie Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Posiedzenie rozpoczęte zostało przez Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Pana Stanisława Kruczka, który również wręczył nominację każdemu z obecnych członków Komitetu. Następnie głos zabrał Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Pan Jerzy Jęczmienionka, który szczegółowo omówił regulamin prac Komitetu, natomiast zadania i cele przedstawił pracownik ROPS Pan Jarosław Krzysztofik.

Po przedstawieniu zadań i celów działalności oraz regulaminu prac, Komitet przystąpił do wyboru Prezydium.
W skład Prezydium weszli:
Przewodniczący – Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego,
I Wiceprzewodniczący – Barbara Lipska – Przedstawiciel Podkarpackiego Klastra Ekonomii Społecznej „Lokomotywa”/Instytut Ekonomii Społecznej w Rzeszowie,
II Wiceprzewodniczący – Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Do zadań Prezydium należy:

  1. realizacja planu pracy przyjętego przez Komitet,
  2. reprezentowanie stanowiska Komitetu na zewnątrz,
  3. koordynowanie prac Komitetu, w tym ustalenie terminów i programów kolejnych spotkań plenarnych Komitetu,
  4. inicjowanie działań Komitetu i aktywizowanie jego członków,
  5. nadzorowanie działalności grup roboczych,
  6. sporządzanie i przedkładanie Komitetowi rocznych sprawozdań z działalności.

W dalszej części spotkania został uchwalony harmonogram prac na 2016 rok – w marcu odbędą się dwa spotkania Komitetu (17.03.2016 r. oraz 31.03.2016 r.), a także omówiono szczegółowo Regionalny Plan Działań na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2012-2020 pod kątem jego aktualizacji i zmiany kwalifikacji na regionalny (wojewódzki) program rozwoju ekonomii społecznej, co stanowi główny cel działalności Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w 2016 r.


Do pobrania: