II PODKARPACKIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ

Dodano 11 października 2018

II Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej odbyło się 9 października br. w Hotelu Hilton Garden Inn, w Rzeszowie. Tematem przewodnim Forum była kondycja sektora ekonomii społecznej i solidarnej oraz  kierunki rozwoju tego obszaru do roku 2030.

Gośćmi forum byli Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS – Pani Andżelika Wardęga, Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych – Pan Cezary Miżejewski oraz Pan Maciej Szymański Dyrektor Oddziału PFRON w Rzeszowie. Ponadto na forum obecni byli Kierownik Wydziału Integracji Społecznej EFS WUP Rzeszów – Pan Bartosz Kostecki i Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Oddziału programowania Perspektywy 2014-2020 – Pan Andrzej Burnat.

Podczas tegorocznego Forum rozstrzygnięty został konkurs na Podkarpackiego Lidera Ekonomii Społecznej w roku 2018. Kapituła przyznała wyróżnienia i tytuł laureata w trzech kategoriach: samorząd przyjazny ekonomii społecznej dla Gminy Głogów Młp. (I miejsce) i Gminy Tryńcza (wyróżnienie), podmiot ekonomii społecznej będący liderem dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” z Dębicy (I miejsce) i Spółdzielni Socjalnej „DobryDzień” z Duńkowic (wyróżnienie) oraz animator wspierający rozwój ekonomii społecznej dla Pani Małgorzaty Gotfryd pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli (I miejsce) i Pana Leszka Wasiewicza ze Spółdzielni Socjalnej DobryDzień” z Duńkowic (wyróżnienie). 
W tym roku Kapituła uhonorowała nagrodą specjalną za całokształt działań w obszarze ekonomii społecznej Pana Pawła Morawczyńskiego – Z-ce Prezesa Stowarzyszenia „Radość” z Dębicy.

Statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe laureatom i wyróżnionym wręczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Jerzy Cypryś oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Pan Jerzy Jęczmienionka. 

Poza rozstrzygnięciem konkursu, odbyło się uroczyste wręczenie przyznanych w tym roku certyfikatów jakości dla podmiotów ekonomii społecznej Zakup Prospołeczny. Certyfikaty odebrali : Innowacyjna Spółdzielnia Socjalna „Sami Sobie” ze Stalowej Woli, Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 w Krośnie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie, Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie oddział Stowarzyszenia „Dobry Dom”.

O swojej działalności związanej z produkcją podpałki ekologicznej K-Lumet opowiedzieli Panowie Krzysztof Buryło i Andrzej Staszewski oraz Pani Natalia Cencora, a o działaniach Centrum Integracji Społecznej w Krośnie Pani Laura Starowiejska.

Historią o tym jak ekonomia społeczna zmienia życie podzielili się Pani Kazimiera Polakowska – Prezes Spółdzielni Socjalnej „Dobry Dzień” oraz Pan Marek Piechuta –  Prezes Stowarzyszenia „Dobry Dom”.

Całości tegorocznego wydarzenia towarzyszyła wystawa zdjęć pokazująca ludzi i ich pracę
w   podmiotów ekonomii społecznej w woj. podkarpackim. Celem wystawy jest jeszcze lepsza promocja sektora ekonomii społecznej oraz pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Autorami zdjęć są Pani Kamila Bednarska i Pan Piotr Woroniec.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na Forum za rok.

Do zobaczenia.