FORUM INICJATYW LOKALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ. EKONOMIA SPOŁECZNA I SOLIDARNA NA WSCHODZIE KRAJU W DN. 18.09-20.09.2019 r. « Ekonomia Społeczna

FORUM INICJATYW LOKALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ. EKONOMIA SPOŁECZNA I SOLIDARNA NA WSCHODZIE KRAJU W DN. 18.09-20.09.2019 r.

Dodano 24 września 2019

W dniach 18 -20 września 2019 br. w miejscowości Baranów Sandomierski w woj. podkarpackim, w zespole pałacowo-parkowym odbyło się drugie spotkanie instytucji otoczenia ekonomii społecznej i solidarnej Polski Wschodniej pod hasłem „Forum Inicjatyw Lokalnych Polski Wschodniej. Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju” . W spotkaniu udział wzięło ponad 130 osób z pięciu województw, reprezentujących zarówno jednostki sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Polski Wschodniej.

Głównym celem forum było budowanie spójnej i trwałej sieci współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Polsce Wschodniej, a także umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości społecznej na wschodzie Polski. Trzydniowe spotkanie było bogate w warsztaty, prelekcje i dyskusje w obszarze ekonomii społecznej, nie zabrakło także integracyjnej gry terenowej oraz występów artystycznych. Na Forum został nagrany film promocyjny oraz przygotowana została fotorelacja z tego wydarzenia.  Spotkanie zostało przygotowane przez Spółdzielnię Socjalną Tropem Przygody z Kielc na zlecenie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z Rzeszowa, Kielc, Olsztyna, Lublina, Białegostoku oraz Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, którzy przeprowadzili wspólne zamówienie publiczne w ramach porozumienia województw.

Serdecznie dziękujemy za udział.