EKODA Spółdzielnia Socjalna w Laszkach

DANE KONTAKTOWE

37-543 Laszki 36

E-mail: biuro.ekoda@gmail.com

strona www: spoldzielniaekoda.pl

rok rozpoczęcia działalności: 2013

zakres oferowanych usług:

usługi zielone – pielęgnacja terenów zielonych, prace leśne (pozyskiwanie drzewa, sadzenie, pielęgnacja upraw)

usługi remontowo- budowlane ( montaż stolarki, zabudowy, malowanie, gipsowanie, układanie kostki brukowej)

usługi sprzątające ( opieka nad grobami, sprzątanie posesji, transport odpadów)

usługi biurowe (usługi ksero, pisanie wniosków, pism)

klienci: osoby indywidualne, firmy, instytucje

DODATKOWE INFORMACJE: „Spółdzielnia Socjalna Ekoda współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami ekonomii społecznej, prowadzi usługi dla lokalnej społeczności jednocześnie jest ukierunkowana na działania w zakresie ekologicznym.”