Drugie spotkania sieciujące podkarpackich sieci współpracy CIS/KIS oraz WTZ

Dodano 30 września 2016

II spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS obyło się w dniu 22.09.2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu Hetman w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele CIS i KIS z województwa podkarpackiego – łącznie 17 osób. Zgodnie z analizą potrzeb i oczekiwaniami uczestników sieci na poprzednim spotkaniu sieciującym – drugie spotkanie dotyczyło omówienia studium przypadków przez poszczególne CIS i KIS na zasadzie wymiany doświadczenia i poszukiwania wspólnych rozwiązań problemów, które towarzyszą bieżącej działalności CIS i KIS. Spotkanie koncentrowało się na szczegółowym omówieniu najistotniejszych dla przedstawicieli CIS i KIS obszarów tematycznych: rekrutacja uczestników, urlopy, reintegracja społeczna, dokumentacja merytoryczna, grupy wsparcia. Każdy z obszarów był analizowany przez uczestników spotkania, nastąpiła też spontaniczna wymiana doświadczenia przez poszczególne CIS i KIS oraz propozycja rozwiązań, które można zastosować w konkretnym omawianym przypadku. Uczestnicy chętnie dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz sposobami dokumentowania omawianych sytuacji. Ustalono, że najbliższe spotkanie będzie dotyczyło przedstawienia informacji o działalności podkarpackich OWES, następnie omówienia kwestii danych osobowych oraz zaproszenia przedstawiciela Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego.

II spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla WTZ obyło się w dniu 23.09.2016 r. w  Hotelu Hetman, w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele WTZ z województwa podkarpackiego – łącznie 26 osób. W spotkaniu brali również udział przedstawiciele Podkarpackiego Forum WTZ, przedstawiciel ROPS oraz moderator spotkania. W ramach spotkania sieciującego wspólnie ustalono zadania Forum WTZ i bieżące ustalenia, m.in. przygotowanie wzorów umów biznesowych dla WTZ celem nawiązania współpracy z lokalnymi firmami, przedsiębiorcami, samorządami dla realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej uczestników WTZ; Zorganizowanie spotkania zarządu sieci WTZ i przedstawicieli forum z dyrektorem PFRON a następnie umówienie spotkania w ramach Sieci WTZ oraz zmiana adresu mail podkarpackiego Forum WTZ jako maila kontaktowym podkarpackiego forum i sieci. Na spotkaniu na najbliższy czas wypracowane zostały następujące działania dla WTZ:

  • każdy z warsztatów nawiąże do dnia 20 października kontakt z przedsiębiorcą, firmą lub samorządem ze swojego terenu w celu nawiązania współpracy biznesowej, polegającej na wykonywaniu przez uczestników WTZ czynności pracy, która jest realizowana  w tej firmie, instytucji.
  • warsztat który nawiąże taką współpracę, proszony jest o przesłanie krótkiej informacji na temat ww. współpracy na adres forum. Wybrane formy działań zostaną omówione przez kierowników/przedstawicieli WTZ w dniu 20 października br. na najbliższym spotkaniu sieciującym.
  • przygotowanie krótkiego opisu pomysłów na współpracę WTZ z innymi podmiotami oraz ciekawe działania jak np. Dni Otwarte w Gorzycach itp.