DRUGA EDYCJA PODKARPACKICH TARGÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ZA NAMI! « Ekonomia Społeczna

DRUGA EDYCJA PODKARPACKICH TARGÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ZA NAMI!

Dodano 13 czerwca 2017

W dniu 10 czerwca br. roku przy Fontannie Multimedialnej w Rzeszowie, odbyła się druga edycja Podkarpackich Targów Ekonomii Społecznej, których organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

W targach udział wzięło 22 wystawców, reprezentujących podmioty ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego oraz 3 Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Podkarpackie podmioty ekonomii społecznej zaprezentowały na targach bogatą ofertę, zróżnicowany katalog produktów i usług. Formuła Targów umożliwiła mieszkańcom Podkarpacia zakup wyjątkowych, niepowtarzanych wyrobów, a tym samym wsparcie działalności prezentujących się podmiotów.

Dla wystawców Targi to nie tylko prezentacja, ale także możliwość nawiązania kontaktów i wymiana doświadczeń.

Na stoisku ROPS Rzeszów pracownicy informowali wszystkich zainteresowanych o samej idei ekonomii społecznej oraz promowali znak jakości produktów i usług wytwarzanych przez pomioty ekonomii społecznej- „Zakup prospołeczny”.

Targom towarzyszyły występy na scenie przygotowane przez lokalne zespoły artystyczne i wokalne, a także przygotowane i zrealizowane przez osoby niepełnosprawne reprezentujące Warsztaty Terapii Zajęciowej z Podkarpacia. Wśród odwiedzających Targi przeprowadzony został konkurs z nagrodami z wiedzy o ekonomii społecznej, a najmłodsi mogli miło spędzić czas w specjalnie przygotowanej strefie.

W Targach udział wzięli:

Spółdzielnia Socjalna „Dębnianka”, Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień”, Warsztat Terapii Zajęciowej w Tarnobrzegu, Warsztat Terapii Zajęciowej w Przemyślu, Warsztat Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli, Warsztat Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim, Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Dębicy, Warsztat Terapii Zajęciowej w Huzelach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżajsku, Warsztat Terapii Zajęciowej w Przeworsku, Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleszycach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej, Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej, Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju, Zakład Aktywności Zawodowej PSONI Koło w Jarosławiu, Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie wraz z Cafe Mobil i barem Europejskie Klimaty, Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej ze Zgłobniu, Fundacja Fundusz Lokalny Dwa Brzegi oraz Fundacja Uniwersytecka Mensa Qul ze Stalowej Woli.

Swoją ofertę przedstawiały również 3 akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działające w naszym województwie: Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z Jasła, Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z Przemyśla. Przedstawiciele OWES informowali zainteresowanych o działaniach związanych z ekonomią społeczną podejmowanych w poszczególnych subregionach województwa.

Dziękujemy wszystkim za udział w tym wydarzeniu.

Targi zorganizowane zostały w ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.