DORADZTWO « Ekonomia Społeczna

DORADZTWO

Zapraszamy do skorzystania bezpłatnych porad w zakresie:

Partnerstw

 • prawne aspekty funkcjonowania partnerstw,
 • analiza potrzeb środowiska lokalnego,
 • etapy tworzenia i zasady efektywnego funkcjonowania partnerstw,
 • mocne i słabe strony funkcjonowania partnerstw

Klauzul społecznych

 • obowiązujące przepisy dotyczące stosowania klauzul społecznych w Polsce,
 • przykłady wykorzystania klauzul społecznych w zamówieniach

Ekonomia społeczna:

 • zakładanie spółdzielni socjalnych,
 • informacja na temat instytucji udzielających pomocy podmiotom ekonomii społecznej,
 • informacja na temat obowiązujących przepisów prawa w zakresie przedsiębiorczości społecznej,
 • Regionalny Plan Działań na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012-2020

Animacja środowiska lokalnego

Realizacja projektów:

 • porady dotyczące realizacji i rozliczania projektów społecznych dofinansowanych w ramach europejskiego funduszu społecznego

 

Aby skorzystać z doradztwa napisz do nas

doradcy@rops.rzeszow.pl