„Dobre praktyki ekonomii społecznej”

Dodano 8 listopada 2013

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie przy wsparciu Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego zorganizował w dniu 5 listopada b.r. konferencję pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej” w ramach projektu „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań”. Celem konferencji było przede wszystkim upowszechnianie i promowanie idei ekonomii społecznej. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie chciał zwrócić uwagę na takie problemy jak starzenie się społeczeństwa czy współpraca instytucji na rzecz osób wykluczonych społecznie i zawodowo w kontekście ekonomii społecznej.

Po przywitaniu zaproszonych gości i otwarciu konferencji przez Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Pana Tadeusza Pióro oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Panią Mariolę Zajdel – Ostrowską przedstawione zostały wstępne wnioski z monitoringu wdrażania Regionalnego Planu Działań na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej za rok 2012.

prezentacja do pobrania (7 552 KB, PDF)

Następnie swoje prelekcje wygłosili:

Pan Bartosz Kostecki, Kierownik Wydziału Rozwoju Integracji Społecznej – „Ekonomia społeczna w nowej perspektywie finansowania 2014-2020”;

prezentacja do pobrania (333 KB, PDF)

Pan Michał Zubek, Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Kielcach – „Wskazanie roli centrów i klubów integracji społecznej jako partnera ośrodków pomocy społecznej” oraz „Starzenie się ludności – wyzwania dla podmiotów ekonomii społecznej”;

prezentacja do pobrania Rola CIS i KIS (1 191 KB, PDF)

prezentacja do pobrania Starzenie się ludności (739 KB, PDF)

Pan Wiesław Kapel, Wójt Gminy Lubaczów – „Ekonomia solidarna narzędziem tworzenia miejsc pracy na przykładzie Gminy Lubaczów”;

 

prezentacja do pobrania

Pani dr Anna Kołomycew, wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim – „Funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej w wybranych państwach europejskich. Omówienie dobrych praktyk (prezentacja włoskiego przedsiębiorstwa społecznego L’Ape Bianca)”

Prezentacja włoskiego przedsiębiorstwa społecznego L’Ape Bianca

Pan Mariusz Tywoniuk , prezes Spółdzielni Socjalnej Revital – Med. – prezentacja działań spółdzielni socjalnej oferującej usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne m.in. dla osób starszych.

prezentacja do pobrania

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji.