Diagnoza na seminaria, warsztaty, spotkania dla Gmin, Miast i Starostw w ramach zadania 2 „Utworzenie i funkcjonowanie regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim” projektu pozakonkursowego ROPS 8.6 „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”

Dodano 30 marca 2016

pismo

Do pobrania: