Blog Archives

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, informuje o rozpoczęciu rekrutacji na spotkania regionalne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, informuje o rozpoczęciu rekrutacji na spotkania regionalne pn. „Budowanie lokalnej współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz rozwiazywania problemów społecznych i pozyskiwanie funduszy na ten cel” – (3 spotkania regionalne po 4 godziny dydaktyczne).

Spotkania będą się odbywać w następujących terminach i lokalizacjach:

 • 03.10.2022 r. – Przemyśl w godz. 10.00-14.00, Ośrodek Szkolenia Kierowców, ul. Mnisza 3 – dla powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego, łańcuckiego, leżajskiego, lubaczowskiego;
 • 04.10.2022 r. – Krosno w godz. 10.00-14.00, Urząd Miasta Krosno, ul. Grodzka 10 – dla powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, rzeszowskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, strzyżowskiego;
 • 05.10.2022 r. – Tarnobrzeg w godz. 9.00-13.00, Spółdzielnia Socjalna KONAR, ul. Św. Barbary 1 – dla powiatów: tarnobrzeskiego, stalowowolskiego niżańskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego.

Do uczestnictwa w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, ośrodków pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz wszystkich zainteresowanych działaniem w obszarze ekonomii społecznej.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny a liczba miejsc ograniczona.
Zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (proszę pamiętać o wpisaniu terminu spotkania). Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać skanem na adres e-mail: a.guzior@rops.rzeszow.pl, najpóźniej do dnia 28.09.2022 r.

Załączniki:

Rekrutacja na „Forum Inicjatyw Lokalnych 2022”

W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WP na lata 2014-2020 zapraszamy do udziału w wydarzeniu pn. „Forum Inicjatyw Lokalnych 2022”, które odbędzie się w dniach 31.08.-02.09.2022 r w Pensjonacie „Sosnowe Zacisze” – Susiec (województwo lubelskie).

Forum Inicjatyw Lokalnych to trzydniowe spotkanie warsztatowe, podczas którego omawiane będą zagadnienia z zakresu ekonomii społecznej, poszukiwania rozwiązań oraz dróg rozwoju dla ekonomii społecznej z zachowaniem specyfiki regionu o podobnej strukturze gospodarczej. Głównym celem FIL jest budowanie spójnej i trwałej współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Polsce Wschodniej, a także umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń
w zakresie dobrych praktyk i rozwoju sektora ekonomii społecznej w kraju

W spotkaniu weźmie udział pięć województw Polski Wschodniej: województwo podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie. Gospodarzem wydarzenia w 2022 roku jest ROPS w Lublinie.

Ilość miejsc jest ograniczona. W związku z tym planuje się objęcie wsparciem projektowym łącznie 25 osób – przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych do wyczerpania limitu miejsc.

Zapraszamy do zgłaszania udziału poprzez stronę Rekrutacja Województwa Podkarpackie FIL najpóźniej do dnia 18.08.2022 r.

Wstępny program Forum Inicjatyw Lokalnych znajduje się na stronie rekrutacji, natomiast szczegółowy program zostanie przekazany osobom które zostaną zakwalifikowane na FIL.

Pierwszy dzień będzie dniem integracyjnym. Proszę ubrać się na sportowo i wygodnie. Na wieczór zaplanowano uroczyste otwarcie, podczas którego województwo podkarpackie zaprezentuje film pt. „Śladami Podkarpackiej Ekonomii Społecznej”.

Tegoroczny FIL będzie realizowany w stylistyce poszanowania tradycji i kultury ludowej
w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Zatem na wieczorne uroczyste otwarcie zachęcamy do strojów stylizowanych ludowo i regionalnie oraz do zaprezentowania województwa z wykorzystaniem walorów ludowych i lokalności charakterystycznej dla naszego regionu.

Uczestnictwo w Forum, nocleg oraz transport zapewnia Organizator wydarzenia.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonu:
17 850 83 21 lub 17 850 79 23.

Rekrutacja na spotkanie sieciujące dla podkarpackiej sieci podmiotów ekonomii społecznej obejmującej spółdzielnie socjalne oraz przedsiębiorstwa społeczne.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym dla podkarpackiej sieci podmiotów ekonomii społecznej obejmującej spółdzielnie socjalne oraz przedsiębiorstwa społeczne pn. „Proces reintegracji społeczno-zawodowej w podmiotach zrzeszonych w sieciach PES. Jak organizować proces by następowała trwała zmiana wśród pracowników PES”. Spotkanie sieciujące poprowadzi dla Państwa Pan Daniel Fąferko jeden z pionierów lubuskiej ekonomii społecznej, prezes lutolskiej spółdzielni socjalnej WINDA, wyróżniony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spółdzielnia zatrudnia absolwentów Centrum Integracji Społecznej oraz uczestników projektów, ponadto aktywnie współpracuje z samorządami, przedsiębiorcami w zakresie aktywizowania osób wykluczonych do pełnienia ról społecznych.

Powyższy temat zrealizowany zostanie podczas jednego spotkania sieciującego w trybie online w dniu 20 września br. w godzinach od 10.00 do 14.00 – łącznie 4 h dydaktyczne.

Zakres tematyczny spotkań sieciujących obejmuje:

 • omówienie reintegracji społecznej i zawodowej w podmiotach ekonomii społecznej,
 • jak tworzyć proces reintegracji społecznej i zawodowej w przedsiębiorstwie społecznym, spółdzielni socjalnej,
 • praktyczne możliwości realizacji działań reintegracji w podmiotach ekonomii społecznej oparte o doświadczenie prowadzącego.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela/i, który będzie uczestniczyć w spotkaniach sieciujących poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 12.09.2022 r. do godz. 15.30 na adres e – mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl

Osoby, które uczestniczyły już w spotkaniu sieciującym od 2020 r. nie muszą ponownie wypełniać Formularza Zgłoszeniowego, jednak powinny koniecznie zgłosić swoją obecność poprzez kontakt e-mailowy: j.lignowska@rops.rzeszow.pl do dnia 12.09.2022 r. Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 83 21.

UWAGA!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

ZAŁĄCZNIKI:

Rekrutacja na spotkania sieciujące dla podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących dla podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej pn. „Crowdfunding szansą rozwoju sieci podmiotów ekonomii społecznej”. Spotkanie poprowadzi dla Państwa Pani Agnieszka Płoska, która posiada ogromne doświadczenie w zakresie realizowania kampanii crowdfundingowych, jest pomysłodawcą wielu projektów od lat związaną z alternatywnym finansowaniem przedsięwzięć. Ponadto Pani Agnieszka jest autorką książki, w której dzieli się zdobytą wiedzą oraz własnym doświadczeniem z dziedziny crowdfundingu. Publikacja opisuje skuteczne kroki przeprowadzenia kampanii crowdfundingowej. Powyższy temat zrealizowany zostanie podczas czterech spotkań sieciujących w trybie online (jedno spotkanie- 4h dydaktyczne) w godzinach od 10 do 14 – łącznie 16 h dydaktycznych.

Terminy spotkań sieciujących:

 • 1 spotkanie – 14.09.2022 r.
 • 2 spotkanie – 26.10.2022 r.
 • 3 spotkanie – 16.11.2022 r.
 • 4 spotkanie – 23.11.2022 r.

Zakres tematyczny spotkań sieciujących obejmuje:

 • co to jest crowdfunding i na czym dokładnie polega;
 • omówienie skutecznego przeprowadzenia kampanii crowdfundingu (mechanizmy, etapy planowania kampanii, skutecznego pozyskiwania środków finansowych na dany cel, projekt);
 • crowdfunding jako sposób pozyskiwania funduszy na rozwój działalności firmy, różnego rodzaju społecznych inicjatyw.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela/i, który będzie uczestniczyć w spotkaniach sieciujących poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 05.09.2022 r. do godz. 15.30 na adres e – mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl

Osoby, które uczestniczyły już w spotkaniu sieciującym od 2020 r. nie muszą ponownie wypełniać Formularza Zgłoszeniowego, jednak powinny koniecznie zgłosić swoją obecność poprzez kontakt e-mailowy: j.lignowska@rops.rzeszow.pl do dnia 05.09.2022 r. Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 83 21.

UWAGA!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

ZAŁĄCZNIKI:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ogłaszają nabór na pomysły kampanii crowdfundingowych, realizowanych przez Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ogłaszają nabór na pomysły kampanii crowdfundingowych, realizowanych przez Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej.

Nabór prowadzony jest w ramach Akcji Pilotażowej realizowanej jako część projektu OSS – One Stop Shop towards competitive SMEs focusing on the ecosystem for the first line service system, wdrażanego w ramach programu Interreg EUROPE 2014-2020.

Niniejszy nabór skierowany jest do Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, lub osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze Ekonomii Społecznej,

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od dnia 01.08.2022 r. od godz. 7:00 do dnia 16.08.2022 r. do godz. 13:00.

5 wybranych przez Komisję pomysłów otrzyma wsparcie w przeprowadzeniu kampanii crowdfundingowej na realizację przedstawionego pomysłu. Wskazane elementy wsparcia to:

 • a) 2 – godzinne szkolenie online na temat crowdfundingu z ekspertem zewnętrznym;
 • b) Pomoc w wybraniu odpowiedniej platformy na realizację kampanii;
 • c) Pomoc w przygotowaniu treści zamieszczonej na platformie;
 • d) Pomoc w określeniu nagród dla wpłacających;
 • e) Wsparcie w opracowaniu całościowego kosztorysu kampanii;
 • f) Wsparcie w trakcie realizowania kampanii;
 • g) Pomoc w rozliczeniu i zamknięciu kampanii.

Etapy realizowania działań:

 • 01.08.2022 – 16.08.2022 – nabór formularzy z przedstawionymi pomysłami;
 • 17.08.2022 – 25.08.2022 – I etap rekrutacji – ocena pomysłów przez Komisje oraz wybór pomysłów, z potencjałem na prowadzenie kampanii crowdfundingowych;
 • 27.08.2022 – II etap rekrutacji – spotkanie pomysłodawcy z koordynatorem Zespołu Doradczego;
 • 29.08.2022 – 12.09.2022 – podpisanie umowy Uczestnika z Beneficjentem.
 • Druga połowa września 2022 (dokładna data zostanie ustalona) – szkolenie pt „Podstawy crowdfundingu dla Ekonomii Społecznej” dla wybranych Pomysłodawców;
 • 15.09.2022 – 30.11.2022 – przygotowanie i realizowanie wybranych kampanii crowdfundingowych.

Dokumenty zgłodzeniowe do pobrania pod adresem www

Więcej informacji na temat Akcji Pilotażowej udzielą:

Zgłoś swój udział w konkursie Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej!!

UWAGA! Wydłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do 9 września 2022 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn.: „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw społecznych, zakładów aktywności zawodowej, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów o charakterze reintegracyjnym oraz osób fizycznych zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej w województwie podkarpackim. Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie a jego celem jest wyróżnienie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, animatorów działających w obszarze ekonomii społecznej i samorządów wspierających ten obszar.

Konkurs prowadzony jest w następujących w kategoriach:

Kategoria I. „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”

Zgłaszane w tej kategorii mogą być zarejestrowane w województwie podkarpackim podmioty prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy (liczone do dnia składania aplikacji w Konkursie): organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne, zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej, spółki kapitałowe oraz podmioty działające w innych formach prawnych, pod warunkiem posiadania aktualnego statusu przedsiębiorstwa społecznego (figurujące na liście przedsiębiorstw społecznych).

Kategoria II. „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”

Zgłaszane w tej kategorii mogą być gminy i powiaty z województwa podkarpackiego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej” (osoba fizyczna)

Zgłaszane mogą być osoby w szczególny sposób zaangażowane w działania na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Kategoria IV. „Podkarpacki Lider Reintegracji Społecznej”

Zgłaszane mogą być podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym za działalność aktywizacyjną: kluby integracji społecznej, centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej.

Jest to 7 edycja Konkursu, ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (odpowiedniego dla danej kategorii Konkursu). Podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: a.guzior@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów.

Na zgłoszenia czekamy do 31.08.2022 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas V Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 850 79 23.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Załączniki

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – Lipiec 2022 r.

Do pobrania:

Wręczenie nagród Laureatom Konkursu Podkarpackich Mistrzostw Przedsiębiorczości Społecznej

W dniu 24 czerwca 2022 roku w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu Podkarpackich Mistrzostw Przedsiębiorczości Społecznej. Podstawowym celem konkursu była popularyzacja idei ekonomii społecznej oraz kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego. Nagrodę za zdobycie pierwszego miejsca otrzymali założyciele wirtualnej firmy Trans-Sibir, którzy wcielili się w rolę współwłaścicieli biura podróży i podejmowali szereg decyzji biznesowych. Zwycięski trzyosobowy zespół tworzyli uczniowie: Bartłomiej Kufel, Wojciech Zachacz i Michał Żmigrodzki. Opiekunem grupy była Pani Urszula Oleszkowicz. Nagrodę w postaci dyplomów oraz tabletów wręczył uczniom Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Pan Jerzy Jęczmienionka. Ponadto szkoła otrzymała roczny abonament na dostęp do branżowej symulacji biznesowej.

Konkurs zorganizowany został przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Revas Sp. z o.o.  w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020”.

Konkurs objęty został Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Patroni medialni Konkursu to Polskie Radio Rzeszów S.A. oraz Nowiny 24, Nowiny Gazeta Codzienna.