Blog Archives

Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej – OSES 2013

baner

Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej – OSES 2013 będą odbywały się w dniach 19 i 20 września 2013r. w Szczecinie i Nowym Warpnie.
Tematem przewodnim OSES 2013 będzie rola terytorium społecznie odpowiedzialnego w zakresie tworzenia i działania podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych. (więcej…)

Konkurs na najlepsze partnerstwo społeczne 2013

http://partnerstwo.roefs.pl/typo3temp/pics/3316f78ccc.jpg

Trwa nabór zgłoszeń do III edycji konkursu na najlepsze partnerstwo społeczne 2013!  Ideą Konkursu jest promocja partnerstw zaangażowanych w tworzenie trwałych i stabilnych przedsięwzięć społecznych. (więcej…)

Nowa wersja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Grupa strategiczna Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej upubliczniła najnowszą wersję Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. (więcej…)

Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej – Skorzystaj!

LogoESF_2

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA prowadzi od marca br. fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce ESFundusz.pl. Projekt ma na celu dostarczenie m.in. organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym i spółkom non-profit preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą, czego efektem ma być wzrost przychodów lub zatrudnienia. W ramach realizacji projektu pożyczki udzielane będą w terminie do 30 czerwca 2015r.

Wszystkie zainteresowane organizacje zachęcamy do zapoznania się z ofertą funduszu TUTAJ lub poprzez stronę internetową esfundusz.pl

 

Targi Aktywnych Form Pomocy w Lubuskiem

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp. oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze serdecznie zapraszają przedstawicieli samorządów wojewódzkich, powiatowych, gminnych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wykorzystujących instrumenty aktywnych form pomocy do udziału w Targach Aktywnych Form Pomocy – które odbędą się w Gorzowie Wlkp., Skwierzynie oraz Drzonkowie – w dniach 6–7 czerwca 2013 roku. (więcej…)

Ruszył fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA uruchomiło fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Projekt pn. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” ma na celu dostarczenie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą PES, a w efekcie doprowadzić do wzrostu przychodów lub zatrudnienia. (więcej…)

Spotkania sieciujące Centrów Integracji Społecznej

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza na kolejne dwudniowe spotkania sieciujące, które odbędą się w Cedzynie k/Kielc, w terminie 18 – 19 kwietnia 2013 r. (więcej…)

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej – czy można coś jeszcze poprawić?

Nowa rola Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, zmiana celu głównego, szersze rozumienie ekonomii społecznej – to główne zmiany w projekcie Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na stronie www.ekonomiaspoleczna.pl
Kliknij tutaj aby przeczytać artykuł

Spotkania w podkarpackich gminach zakończone

Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy cykl spotkań z upowszechniania i promowania ekonomii społecznej oraz z budowania partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Od maja do grudnia 2012 r. w ramach projektu systemowego ROPS Rzeszów pt. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań” zrealizowano łącznie 40 spotkań informacyjnych, obejmując 21 podkarpackich gmin. Dziękujemy wszystkim gminom, które zechciały nas zaprosić i zorganizować u siebie spotkanie. Ekonomia społeczna to ważny element rozwoju lokalnego, aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, dlatego tak ważne jest zaangażowanie samorządów gminnych we wdrażaniu jej założeń.

Doradcy ROPS

Casting ekonomiczny w Rzeszowie

W ramach projektu „Edukacja z motywacją” realizowanego przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” w dniu 18 grudnia 2012 (wtorek) w urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbędzie się konkurs na pomysły biznesowe na przedsiębiorstwo społeczne.

W ramach projektu „Edukacja z motywacją” realizowanego przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” w dniu 18.12.2012 (wtorek) w urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbędzie się konkurs na pomysły biznesowe na przedsiębiorstwo społeczne. (więcej…)