Blog Archives

Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2022 przyjęty!!!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że w dniu 28.12.2021 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr XLIII/733/21 przyjął Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024.

Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024 jest dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju ekonomii społecznej dla województwa podkarpackiego, wskazującym cele główne, szczegółowe oraz kierunki działań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej.

Za jego opracowanie odpowiedzialny był Podkarpacki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz powołana w tym celu odpowiednia grupa robocza, w skład której weszli również inni przedstawiciele sektora ekonomii społecznej. Cały proces opracowania Programu wspierany również był przez ekspertów projektu realizowanego w partnerstwie, którego liderem jest Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych pt. „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II.

Wszystkim zaangażowanym w proces opracowania Programu ROPS w Rzeszowie składa serdeczne podziękowania.

Raport o stanie współpracy podkarpackich JST z podmiotami ekonomii społecznej gotowy!!!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do zapoznania się z raportem podsumowującym badanie pt. „Współpraca podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej w 2020 r.

Niniejszy raport stanowi podsumowanie badania, jakie zostało przeprowadzone przez ROPS w Rzeszowie w zakresie współpracy podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania przez JST społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Głównym celem badania było pogłębienie stanu wiedzy na temat współpracy urzędów miast i gmin województwa podkarpackiego z PES, raport zawiera analizę danych pozyskanych za pomocą kwestionariusza. Ankietę skierowano do 160 gmin z województwa podkarpackiego, pełne odpowiedzi uzyskano od 91 – co stanowiło nieco ponad 57% wszystkich Gmin w woj. podkarpackim.

Badanie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego ROPS w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją!!!

Nowa publikacja: „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań adresowanych do podmiotów ekonomii społecznej”

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym wydawnictwem Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań adresowanych do podmiotów ekonomii społecznej”.

 Publikacja została przygotowana na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim w latach 2020-2022. Autorem jest Pan Tomasz Schimanek, ekspert ds. społecznych zamówień publicznych.

 Publikacja skierowana jest przede wszystkim do zamawiających, zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego, ale mogą z niej korzystać również podmioty ekonomii społecznej, inni potencjalni wykonawcy zamówień publicznych oraz przedstawiciele służb kontrolujących zamówienia publiczne samorządów terytorialnych. Znajdziecie w niej Państwo wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych ze społecznymi zamówieniami publicznymi, opisana została ich istota, geneza, podstawy prawne oraz dotychczasowe doświadczenia w wykorzystywaniu społecznych zamówień publicznych w Polsce. Istotną częścią publikacji jest opis poszczególnych, przewidzianych prawem rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań, z których mogą korzystać podmioty ekonomii społecznej.

Opis każdego rozwiązania zawiera informacje o podstawie prawnej, jego istocie, warunkach stosowania, korzyściach społecznych, które pozwala osiągać oraz podmiotach, których omawiane rozwiązanie dotyczy.

W publikacji znajdują się również informacje o instrumentach przewidzianych w Prawie zamówień publicznych, które ułatwiają stosowanie aspektów społecznych, a także przykłady stosowania aspektów społecznych w konkretnych postępowaniach, dotyczące zamówień realizowanych w większości przez podmioty ekonomii społecznej

Świąteczne Kiermasze Ekonomii Społecznej – 10 edycja za nami!

W sobotę 04 grudnia br. Centrum Handlowe PLAZA Rzeszów wypełniło się stoiskami pełnymi świątecznych wyrobów tworzonych przez ludzi o niezwykłych umiejętnościach i wrażliwości artystycznej reprezentujących podkarpackie podmioty ekonomii społecznej: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim, Warsztat Terapii Zajęciowej w Różance,Spółdzielnie Socjalną „Radość” z Jasła, Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Radość w Dębicy, Zakład Aktywności Zawodowej nr 1 w Krośnie, Podkarpackie Stowarzyszenie Aktywnych Rodzin, Warsztat Terapii Zajęciowej w Ropczycach, Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, Fundacje Podaruj Miłość, Warsztat Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli, Spółdzielnie Socjalną DobryDzień, Centrum Integracji Społecznej w Rzeszowie.
Była to 10 edycja Świątecznych Kiermaszów Ekonomii Społecznej organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Wyjątkowy charakter wydarzeniu nadał niezwykły gość – Św. Mikołaja, który wraz z Reniferem dbał o dobry nastrój najmłodszych, a najgrzeczniejszych obdarowywał prezentami i słodkościami.
Dochód ze sprzedaży wszystkich produktów zostanie przeznaczony na cele społeczne realizowane przez wystawców.
Dziękujemy wystawcom za udział i przygotowanie produktów, a naszym partnerom: CH PLAZA Rzeszów oraz firmie Dobre Strony z Lublina za pomoc w organizacji wydarzenia.

Na kolejny Kiermasz zapraszamy 18 grudnia br. od godz. 10.00 do CH PLAZA Rzeszów.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – Grudzień 2021 r.

Do pobrania:

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu programu pn. „PODKARPACKI PROGRAM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ 2021-2024”

Konsultacje społeczne projektu programu pn. „Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024” zostały przeprowadzone na mocy Uchwały nr 323/6452/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 października 2021 r. Zgodnie z zapisami Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju konsultacje trwały 35 dni, rozpoczęły się w dniu 21 października 2021 r., natomiast ich zakończenie przypadło na dzień 26 listopada 2021 r.

Konsultacje społeczne zostały skierowane do szerokiego grona odbiorców, przeprowadzono je w następujących formach:

  1. publikacja projektu programu na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie rops.rzeszow.pl w zakładce „Aktualności”, na stronie www.es.rops.rzeszow.pl w zakładce „Aktualności” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,
  2. przyjmowanie uwag i wniosków do projektu programu na piśmie w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,
  3. przyjmowanie uwag i wniosków do projektu programu za pomocą stosownej tabeli
    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.krzysztofik@rops.rzeszow.pl.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że w okresie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi do projektu „Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024”.

Do pobrania:

ŚWIĄTECZNE KIERMASZE EKONOMII SPOŁECZNEJ!

04 grudnia oraz 18 grudnia br. zapraszamy wszystkich mieszkańców Podkarpacia na Świąteczne Kiermasze Ekonomii Społecznej, które odbędą się w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów w godzinach od 10.00-17.00. Organizatorem kiermaszu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Będzie to świetna okazja do zakupu wyjątkowych prezentów świątecznych dla bliskich wykonanych przez uczestników podkarpackich warsztatów terapii zajęciowych, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej czy spółdzielni socjalnych. Dochód ze sprzedaży wszystkich produktów zostanie przeznaczony na cele społeczne realizowane przez wystawców.

Gościem specjalnym będzie – prawdziwy Święty Mikołaj!

Święty Mikołaj częstował będzie słodkościami i wręczał prezenty. Rodzice, którzy chcą aby ich pociecha otrzymała prezent od Mikołaja, muszą się zgłosić do punktu przyjmowania prezentów i przekazać je pracownikowi ROPS lub Śnieżynce (prezent musi być podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka – usługa bezpłatna). O wizycie Świętego Mikołaja proszę powiadomić rodzinę i znajomych chętnych do skorzystania z usługi. Mikołaj będzie czekał na dzieci od 10.00-17.00.

Przyjdź i poczuj magię zbliżających się Świąt!

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Patroni medialni: Gazeta Codzienna Nowiny, Polskie Radio Rzeszów, TVP Oddział w Rzeszowie.

Poprzez tego typu przedsięwzięcia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, promuje ideę ekonomii społecznej. Chce pokazać mieszkańcom Podkarpacia, że wybierając produkty i usługi oferowane przez podmioty ekonomii społecznej otrzymują wysoką jakość, jednocześnie przyczyniając się do integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, zawodową oraz do tworzenia nowych miejsc pracy w regionie.

Kiermasz zorganizowany został w ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Rekrutacja na spotkanie sieciujące dla podkarpackiej sieci branżowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym podkarpackiej sieci branżowej obejmującej wszystkie podmioty ekonomii społecznej o działalności gastronomicznej i cateringowej.

Spotkanie sieciujące dla podkarpackiej sieci branżowej pn. „Przygotowanie profesjonalnej oferty handlowej” poprowadzi dla Państwa Pani Paulina Ograbisz, Prezeska zarządu WSS PANATO, założycielka ogólnopolskiego konsorcjum produkcyjnego PANATO Bag, ekspertka w zakresie marketingu i sprzedaży. Spotkanie podzielone jest na dwa spotkania w trybie online w dniach 8 i 9 grudnia 2021 r. w godz. 09.00 – 13.00 za pomocą komunikatora Microsoft Teams..

Zakres tematyczny spotkań sieciujących dla podkarpackiej sieci branżowej obejmuje:

omówienie definicji oferty handlowej, struktury oferty handlowej, metod poszukiwania klienta, zwiększenia sprzedaży, wspólne przygotowanie profesjonalnej oferty handlowej dotyczącej wybranej usługi, podzielenie się doświadczeniami zawodowymi przez trenera spotkania.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela/i, który będzie uczestniczyć w spotkaniach sieciujących poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 06.12.2021 r. do godz. 15.30 na adres e – mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl.

Osoby, które uczestniczyły już w spotkaniu sieciującym od 2020 r. nie muszą ponownie wypełniać Formularza Zgłoszeniowego, jednak powinny koniecznie zgłosić swoją obecność poprzez kontakt e-mailowy do dnia 06.12.2021 r. Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA!

– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

Załączniki:

Rekrutacja na spotkanie sieciujące dla podkarpackiej sieci o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym dla podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej
o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS.

Spotkanie sieciujące dla sieci CIS/KIS podzielone jest na dwa spotkania w trybie stacjonarnym. Pierwsze spotkanie pn. „Wypracowanie modelu/schematu postępowania z osobą uzależnioną w ramach sieci CIS/KIS” odbędzie się 25 listopada w godzinach 09.00-12.00. Spotkanie dla Państwa poprowadzi pani Patrycja Cyran – pracownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie. Drugie spotkanie będzie kontynuacją oraz poszerzeniem tematu podjętego na pierwszym spotkaniu
pn.  Dialog motywujący w kontekście walki z uzależnieniem w ramach sieci CIS/KIS”. Spotkanie odbędzie się 29 listopada br. w godzinach 09.00-15.00 Osoba prowadzącą będzie Pani Paulina Tumidajewicz – pedagog, psychoprofilaktyk z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie. Spotkania odbędą się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, piętro -1.

Zakres tematyczny spotkań sieciujących dla CIS/KIS obejmuje: omówienie prawnych aspektów walki z nałogiem wynikających z ustawy, nowoczesne standardy leczenia uzależnień na bazie jednostek finansowanych z NFZ, możliwości leczenia osób uzależnionych na NFZ (pomoc w dotarciu do placówek leczenia uzależnień) konstruktywna rozmowa z osobą uzależnioną, motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia, skuteczne narzędzia motywujące osoby uzależnione na podstawie doświadczeń zawodowych, wsparcie w trakcie wychodzenia z nałogu, trwania terapii.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela/i, który będzie uczestniczyć w spotkaniach sieciujących poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 23.11.2021 r. do godz. 15.30 na adres
e – mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl.

Osoby, które uczestniczyły już w spotkaniu sieciującym od 2020 r. nie muszą ponownie wypełniać Formularza Zgłoszeniowego, jednak powinny koniecznie zgłosić swoją obecność poprzez kontakt e-mailowy do dnia 23.11.2021 r. Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA!

– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

– W przypadku wystąpienia obostrzeń, nagłych nieprzewidzianych sytuacji, których Wykonawca nie mógł przewidzieć związanych z obecną sytuacja epidemiologiczną
w kraju spotkania sieciujące odbędą się w trybie online.

 

Załączniki:

 

 

Nabór wystawców na Świąteczne Kiermasze Ekonomii Społecznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w Świątecznych Kiermaszach Ekonomii Społecznej. Kiermasze odbędą się w dwóch terminach: 04.12.2021 roku oraz 18.12.2021 roku, w godzinach 10.00 – 17.00 w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów.

Podczas Kiermaszów każdy z wystawców będzie miał możliwość zaprezentowania swojego Podmiotu oraz sprzedaży produktów szerokiej grupie odbiorców. W związku z tym, że będą się one odbywać w okresie bożonarodzeniowym, prosimy aby w Państwa asortymencie znalazły się także przedmioty związane ze świętami.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zapewnia miejsce Kiermaszu, a także indywidualne stoisko dla każdego wystawcy. Udział w Kiermaszach ES jest bezpłatny. Wydarzenia odbywać się będą z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w Kiermaszach proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie skanu, pocztą elektroniczną na adres mailowy: a.guzior@rops.rzeszow.pl do dnia 25.11.2021 roku. W formularzu należy zaznaczyć termin, na który się Państwo zgłaszają, istnieje możliwość wzięcia udziału w dwóch Kiermaszach. Liczba miejsc wystawowych jest ograniczona, potwierdzenie o zakwalifikowaniu się do udziału w Kiermaszu otrzymają Państwo po zakończeniu rekrutacji. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 17 850 79 23.

Kiermasz organizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Do pobrania: