AKREDYTACJA OWES

Dodano 21 stycznia 2015

W zakładce do pobrania na naszej stronie załączamy zaktualizowane dokumenty dotyczące Akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Opublikowanie dokumentów nie jest tożsame z ogłoszeniem naboru wniosków o akredytację. Informacja o otwarciu naboru zostanie przekazana w odrębnej wiadomości – na stronach www.pozytek.gov.pl, www.kces.pozytek.gov.pl oraz www.ekonomiaspoleczna.pl