Akredytacja OWES unieważniona « Ekonomia Społeczna

Akredytacja OWES unieważniona

Dodano 7 stycznia 2016

baner_owes

W dniu 31.12.2015 roku zostało podpisane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Zarządzenie nr 45 z dnia 31.12.2015r.).

Zgodnie z § 2. tego zarządzenia:
„1. Podmioty, którym Minister przyznał status akredytowanego ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, tracą ten status z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą wystąpić o uzyskanie akredytacji w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym umowy o dofinansowanie projektu.”

Pełna treść zarządzenia dostępna do pobrania na stronie internetowej pod pozycją 49.: www.mpips.gov.pl/bip/dzienniki-urzedowe/dzienniki-urzedowe-mrpips/dzienniki-urzedowe-mrpips—grudzien-2015-r/

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.ekonomiaspoleczna.pl