Akredytacja Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – można się zgłaszać

Dodano 29 stycznia 2015

Nabór wniosków trwa 30 dni od momentu ogłoszenia tj. do dnia 27 lutego 2015 r.
Wnioski należy składać po uprzednim zarejestrowaniu się za pośrednictwem portalu internetowego:
www.akses.crzl.gov.pl

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:

  1. Tomasz Lipiński, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Tomasz.Lipinski@crzl.gov.pl, tel. 0-22 237-00-60.
  2. Jakub Schimanek, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Jakbub.Schimanek@mpips.gov.pl, tel. 0-22 693-46-22.