Strona poświęcona tematyce Ekonomii Społecznej

Dodano 17 kwietnia 2012

Na naszej stronie znajdziecie Państwo informacje o działaniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w zakresie rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej, informacje o wydarzeniach związanych z ekonomią społeczną w naszym województwie oraz bazę ośrodków wspierających ekonomię społeczną.

Działania związane z rozwojem, promocją i upowszechnieniem ekonomii społecznej są komponentem realizowanego przez ROPS w Rzeszowie projektu systemowego pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej  działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.