Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu programu pn. „PODKARPACKI PROGRAM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ 2021-2024” « Ekonomia Społeczna

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu programu pn. „PODKARPACKI PROGRAM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ 2021-2024”

Dodano 29 listopada 2021

Konsultacje społeczne projektu programu pn. „Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024” zostały przeprowadzone na mocy Uchwały nr 323/6452/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 października 2021 r. Zgodnie z zapisami Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju konsultacje trwały 35 dni, rozpoczęły się w dniu 21 października 2021 r., natomiast ich zakończenie przypadło na dzień 26 listopada 2021 r.

Konsultacje społeczne zostały skierowane do szerokiego grona odbiorców, przeprowadzono je w następujących formach:

  1. publikacja projektu programu na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie rops.rzeszow.pl w zakładce „Aktualności”, na stronie www.es.rops.rzeszow.pl w zakładce „Aktualności” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,
  2. przyjmowanie uwag i wniosków do projektu programu na piśmie w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,
  3. przyjmowanie uwag i wniosków do projektu programu za pomocą stosownej tabeli
    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.krzysztofik@rops.rzeszow.pl.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że w okresie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi do projektu „Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024”.

Do pobrania: