KOLEJNY PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ WYRÓŻNIONY ZNAKIEM „ZAKUP PROSPOŁECZNY” W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM!

Dodano 9 października 2018

W dniu 28.09.2018 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, odbyło się czwarte spotkanie członków Kapituły Certyfikującej znakiem promocyjnym ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”.

O certyfikację swoich produktów i usług starały się Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie oddział Stowarzyszenia „Dobry Dom”. Podmiot zyskał pozytywną rekomendację Kapituły Certyfikującej i na tej podstawie, zarządzeniem Dyrektora ROPS w Rzeszowie, od dn. 01.10.2018 może posługiwać się znakiem ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”.

Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie

 

Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie oddział Stowarzyszenia „Dobry Dom”

KONTAKT
Adres:  ul. Łukasiewicza 3A, 37-310 Nowa Sarzyna
Tel.: 172401041
www.zaznowasarzyna.pl
CERTYFIKOWANE PRODUKTY/USŁUGI: usługi gastronomiczne, wyroby z wikliny, wyroby stolarskie, rękodzieło