Diagnoza Potrzeb 2018-2019

Dodano 1 grudnia 2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z kontynuacją w latach 2018-2019 projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zwraca się z prośbą o uzupełnienie diagnozy potrzeb.

Uzupełnioną i podpisaną diagnozę prosimy przesłać skanem Podmioty Ekonomii Społecznej na adres k.ruszel@rops.rzeszow.pl , pracownicy jednostek samorządowych na adres a.kret@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do 11.12.2017 r.

Wszystkie działania, do których uczestnictwa Państwa zapraszamy są bezpłatne.

DIAGNOZA PODMIOTY ES (204 KB, WORD)

DIAGNOZA JST (204 KB, WORD)

Szczegółowych informacji o projekcie i diagnozie udzielają pracownicy projektu:

  • Pani Alina Kręt – tel. 0 17 850 79 23
  • Pani Kinga Ruszel – tel. 0 17 850 83 21