Podkarpacki Klaster Ekonomii Społecznej – Lokomotywa ruszyła pełną parą

Dodano 8 stycznia 2015

Województwo podkarpackie może poszczycić się kolejną inicjatywą wzmacniającą lokalny sektor ekonomii społecznej. W październiku 2014 r. w Rzeszowie powołano Podkarpacki Klaster Ekonomii Społecznej – Lokomotywa (PKES).
Powstały Klaster to otwarta platforma współpracy na rzecz wzmocnienia potencjału podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie podkarpackim dzięki wzajemnej kooperacji oraz współpracy z biznesem, sektorem nauki oraz administracją publiczną.
Inicjatorem przedsięwzięcia jest Instytut Ekonomii Społecznej w Rzeszowie – fundacja zaangażowana we wsparcie podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej. Klaster tworzy czternaście podmiotów reprezentujących wszystkie trzy sektory działalności społeczno-gospodarczej. Tworzą go zarówno przedstawiciele nauki, jednostki administracji publicznej, przedsiębiorcy – w tym usługowe spółdzielnie socjalne jak i organizacje pozarządowe. Porozumienie w sprawie utworzenia PKES podpisały:
– Instytut Ekonomii Społecznej z Rzeszowa,
– Uniwersytet Rzeszowski,
– Spółdzielnia Socjalna Bergamotka z Dębicy,
– Spółdzielnia Socjalna CHATKA MAŁOLATKA z Krównik,
– Spółdzielnia Socjalna FENIKS z Łąki,
– Spółdzielnia Socjalna ORTO-SPORT z Rzeszowa,
– Spółdzielnia Socjalna Polifonia Project z Rzeszowa,
– Spółdzielnia Socjalna Rezydencja Pod Platanem z Zarzecza,
– Spółdzielnia Socjalna Siedlisko z Sokołowa Małopolskiego,
– Spółdzielnia Socjalna Stawiamy Ślady z Łańcuta,
– Spółdzielnia Socjalna SYNERGIA z Rzeszowa,
– Gmina Strzyżów oraz
– 4HC Sp. z o. o. z Rzeszowa.

Różnorodność tworzących Klaster podmiotów zapewnia całościowe spojrzenie na sytuację sektora ekonomii społecznej na Podkarpaciu. Umożliwia wielowymiarowe podejście do rozwiązywania zidentyfikowanych problemów jak i ułatwia tworzenia partnerstw międzysektorowych.

Głównymi celami inicjatywy jest promowanie i wspieranie przedsiębiorczości społecznej, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze ekonomii społecznej oraz kreowanie pozytywnego wizerunku sektora ekonomii społecznej. Podstawą działania Klastra jest przekonanie, że działając wspólnie jesteśmy w stanie osiągną więcej niż działając pojedynczo. Członkowie Klastra chcą wzajemnie wymieniać się doświadczeniami, wspierać się w profesjonalizacji swoich usług, pomagać sobie w pozyskiwaniu źródeł finansowania swojej działalności. Inicjatywa ma także przyczynić się do budowy trwałych i efektywnych relacji pomiędzy władzami samorządowymi, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami otoczenia biznesu, NGO i podmiotami ekonomii społecznej.

Choć Klaster działa od niedawna, to już może pochwalić się pierwszymi działaniami. W dniu 26 listopada 2014 r. zorganizowano spotkanie inauguracyjne członków Klastra. Jego założeniem była prezentacja wszystkich podmiotów tworzących Klaster – ich profili działalności, potencjału, oczekiwań oraz omówienie planu działań na najbliższy kwartał. Pod koniec 2014 r. udało się także przeprowadzić pierwsze z cyklu szkoleń podnoszących kompetencje wchodzących w skład Klastra spółdzielni socjalnych. Podczas dwudniowych warsztatów (11, 15 grudnia 2014 r.) uczestnicy wzmacniali swoją motywację do wspólnego prowadzenia przedsiębiorstwa, poznawali metody wyznaczania i osiągania założonych celów oraz uczyli się jak pokonywać zwątpienie i poczucie bezsilności w sytuacjach kryzysowych. Kolejne szkolenia planowane są na pierwszy kwartał 2015 r.
Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu, rynku pracy i integracji społecznej oraz wszelkie inne zainteresowane podmioty działające zgodnie z zakresem działalności Klastra. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Klastra prosimy o kontakt z Koordynatorem Klastra, tj. Instytutem Ekonomii Społecznej, tel. 502 741 703, e-mail: pkes@ies-rzeszow.pl.

www.ies-rzeszow.pl/podkarpacki-klaster-ekonomii-spolecznej-lokomotywa/

?