Uroczyste wręczenie certyfikatów Zakup Prospołeczny w woj. Podkarpackim

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się w dniu 5 listopada 2019 r. w Hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie podczas III Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej. Certyfikaty wręczyli: Pan Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Rzeszowa  wraz z Panią Agnieszką Guzior – Specjalistą ds. promocji PES.

W roku 2016 ROPS w Rzeszowie wręczył certyfikat sześciu podmiotom z naszego województwa, w roku 2018 trzem podmiotom ekonomii społecznej, a w 2019 roku  dwóm podmiotom, w tym :

  • Zakładowi Aktywności Zawodowej nr 2 w Krośnie Polskiego stowarzyszenia na Rzecz Osób
    z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie
    na usługi pralnicze, porządkowe, gastronomiczne, cateringowe ( certyfikat na kolejne już usługi).
  • przedsiębiorstwu społecznemu H&M Urban Sp. z o.o. z Brzózy Królewskiej  na usługi cateringowe, szkoleniowe, organizacja przyjęć okolicznościowych w domu weselnym Rancho.

Patronat honorowy nad Forum oraz certyfikacją podmiotów ekonomii społecznej znakiem „Zakup Prospołeczny” objął Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl.
III Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej zostało zorganizowane w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

KOLEJNY PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ WYRÓŻNIONY ZNAKIEM „ZAKUP PROSPOŁECZNY” W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM!

W dniu 24.06.2019 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, odbyło się czwarte spotkanie członków Kapituły Certyfikującej znakiem promocyjnym ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”.

O certyfikację swoich produktów i usług ponownie starał się Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych w Krośnie . Podmiot zyskał pozytywną rekomendację Kapituły Certyfikującej i na tej podstawie, zarządzeniem Dyrektora ROPS w Rzeszowie, od dn. 01.07.2019 r. może posługiwać się znakiem ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny” na usługi cateringowe, cukiernicze, porządkowe i pralnicze.

W dniu 21.10.2019 odbyło się kolejne spotkanie Kapituły certyfikującej PES znakiem Promocyjnym „Zakup Prospołeczny”. O certyfikację swoich produktów i usług ponownie starało się Przedsiębiorstwo społeczne H&M Urban Sp. z o.o. Podmiot zyskał pozytywną rekomendację Kapituły Certyfikującej i na tej podstawie, zarządzeniem Dyrektora ROPS w Rzeszowie, od dn. 31.10.2019 r. może posługiwać się znakiem ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny” na usługi cateringowe, szkoleniowe, organizacja przyjęć okolicznościowych w Domu Weselnym Rancho.

 

H&M URBAN SP. Z O.O.

 

Przedsiębiorstwo społeczne H&M URBAN Sp. z o.o.

KONTAKT
Brzóza Królewska 414
Tel.: 665 964 952
https://pl-pl.facebook.com/hmurban.sp.zoo/
CERTYFIKOWANE PRODUKTY/USŁUGI: cateringowe, szkoleniowe, organizacja przyjęć okolicznościowych w Domu Weselnym Rancho

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji CIS i KIS.

Spotkanie sieciujące odbędzie się w dniu 15.11.2019 r. w godz. 9.00 – 14.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9. Podczas spotkania zostanie omówiony następujący temat : „Design Thinking – metoda pracy projektowej”. W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania poniżej niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 13.11.2019 r. na adres j.lignowska@rops.rzeszow.pl

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

 Załączniki:

III PODKARPACKIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ – REKRUTACJA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza na III Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w 5 listopada 2019 r. Hotelu Hilton Garden Inn, Al. Majora Wacława Kopisto 1, 35 – 315 Rzeszów. 

Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej to spotkanie z ekspertami, panele dyskusyjne oraz prezentacja dobrych praktyk. Forum połączone będzie także z Galą Konkursu Podkarpackiego Lidera Ekonomii Społecznej oraz z przyznaniem znaku jakości produktów i usług pes – Zakup Prospołeczny.

W 2019 roku podczas Forum będziemy rozmawiać o społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych oraz o wzmocnieniu instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej.

Adresatami Forum są  prezydenci oraz burmistrzowie miast, wójtowie gmin, skarbnicy, sekretarze JST, przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, przedstawiciele sektora pozarządowego, osoby które są zainteresowane założeniem i prowadzeniem działalności w ramach ekonomii społecznej.   

Chętnych do udziału w konferencji prosimy o rejestrację za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 31.10.2019 r.

Istnieje możliwość parkowania na bezpłatnym parkingu zewnętrznym (liczba miejsc ograniczona), oraz parkingu podziemnym galerii Millenium Hall

Dojazd:

  • z dworca PKP, PKS autobus MPK nr 0B – wsiadamy na Plac Kilińskiego 01 – jedziemy 5 przystanków – wysiadamy na Rejtana Millenium Hall 07. Autobus kursuje średnio co 10 min.

Specjalne potrzeby uczestnika konferencji m.in. takie jak: dostosowanie przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienie tłumacza migowego i inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia można zgłosić pracownikowi projektu pod nr tel. 17 850 79 23 – Alina Kręt

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM III PODKARPACKIEGO FORUM ES

Klauzula Informacyjna RODO

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji CIS/KIS.

Spotkanie sieciujące odbędzie się w dniu 25.10.2019 r. w godz. 9.00 – 14.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów. Podczas spotkania zostanie omówiony następujący temat: „Stres a asertywna komunikacja w pracy”. W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania poniżej niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 23.10.2019 r. na adres j.lignowska@rops.rzeszow.pl .

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

 

Załączniki:

 

REKRUTACJA NA JEDNODNIOWE WIZYTY STUDYJNE W RAMACH CYKLU „EKONOMIA SPOŁECZNA – PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH” DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

Wizyta studyjna dla studentów i pracowników naukowych w ramach cyklu „Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach” realizowanego w projekcie „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”  współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO – WP 2014-2020.

Liczba miejsc ograniczona – 25 osób (liczy się kolejność zgłoszeń)

Wizyta odbędzie się w dwóch terminach ( do wyboru)

28.10.2019 – rekrutacja zakończona

29.10.2019 – rekrutacja zakończona

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 23.10.2019 r.

 UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

Specjalne potrzeby uczestnika m.in. takie jak: dostosowanie przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienie tłumacza migowego i inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia można zgłosić pracownikowi projektu pod nr tel. 17 850 79 23 – Alina Kręt

 

PROGRAM WIZYTY

REGULAMIN REKRUTACJI

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zapraszamy do udziału

FORUM INICJATYW LOKALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ. EKONOMIA SPOŁECZNA I SOLIDARNA NA WSCHODZIE KRAJU W DN. 18.09-20.09.2019 r.

W dniach 18 -20 września 2019 br. w miejscowości Baranów Sandomierski w woj. podkarpackim, w zespole pałacowo-parkowym odbyło się drugie spotkanie instytucji otoczenia ekonomii społecznej i solidarnej Polski Wschodniej pod hasłem „Forum Inicjatyw Lokalnych Polski Wschodniej. Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju” . W spotkaniu udział wzięło ponad 130 osób z pięciu województw, reprezentujących zarówno jednostki sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Polski Wschodniej.

(więcej…)

Wizyta studyjna w województwie dolnośląskim w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”.

W dniach 04–06.09.2019r. w ramach realizacji projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” odbyła się trzydniowa wizyta studyjna do województwa dolnośląskiego, w której wzięli udział przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej: Caritas Diecezji Sandomierskiej WTZ Rudnik nad Sanem, ZAZ nr 1 PSONI koło w Krośnie, ZAZ nr 2 PSONI koło w Krośnie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach, który powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa do Walki z Kalectwem – oddział w Przemyślu, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” WTZ Stalowa Wola, CIS Sanok, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, Boguchwale, Urzędu Gminy w Jarosławiu, GOPS-u w Nozdrzcu, Gminy Tyczyn, oraz przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Pierwszego dnia wizyty studyjnej beneficjenci mieli okazję zapoznać się z działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej we Wrocławiu, spotkanie przerodziło się w dyskusję na temat zasadniczych problemów funkcjonowania ww. podmiotu oraz historii jego powstania.

(więcej…)

Trzydniowa wizyta studyjna na terenie województwa łódzkiego.

W związku z realizacją przez ROPS w Rzeszowie projektu pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 organizowana jest w terminie 09-11.10.2019r. trzydniowa wizyta studyjna na terenie województwa łódzkiego.

Ilość miejsc na wizytę studyjną jest ograniczona. W związku z tym planuje się objęcie wsparciem projektowym 24 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji w projekcie „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”.

ROPS w Rzeszowie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w wizycie studyjnej do zgłaszania się poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i odesłanie skanu formularza drogą elektroniczną na adres e-mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl do dnia 01.10.2019 roku do godz. 15.30.

W przypadku większej liczby zgłoszonych osób niż liczby miejsc decydować będzie data wpływu formularza. Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej będą informowane o tym fakcie drogą telefoniczną i/lub pocztą elektroniczną.

Uczestnictwo w wizycie studyjnej jest bezpłatne.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 79 23 lub drogą elektroniczną pod adresem e – mail : j.lignowska@rops.rzeszow.pl

UWAGA
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Załączniki:

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej w formie spółdzielni socjalnej oraz przedsiębiorstw społecznych.

Spotkanie sieciujące odbędzie się w dniu 25.09.2019 r. w godz. 9.30 – 14.30 w siedzibie: Sady Albigowa, ul. Albigowa 300, 37-122 Albigowa. Podczas spotkania zostanie omówiony następujący temat „Podkarpacka platforma wsparcia biznesu, baza usług rozwojowych, networking i rekomendacje we współczesnym świecie”. W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania poniżej niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia  16.09.2019 r. na adres j.lignowska@rops.rzeszow.pl .

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

Załączniki:

 

?