BOŻONARODZENIOWY KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza mieszkańców Podkarpacia na wyjątkowy świąteczny kiermasz, na którym będzie można kupić ręcznie wykonywane ozdoby i dekoracje świąteczne, choinki, stroiki, kartki świąteczne oraz szeroką gamę świątecznych inspiracji. Kiermasz odbędzie  się 7 grudnia br. w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów w godzinach od 10.00 – 17.00.

Niecodzienny charakter kiermaszu podkreślą wyjątkowi sprzedawcy – uczestnicy podkarpackich warsztatów terapii zajęciowych, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej czy spółdzielni socjalnych. Dochód ze sprzedaży wszystkich produktów zostanie przeznaczony na cele społeczne realizowane przez wystawców.

Gościem specjalnym będzie – prawdziwy Święty Mikołaj!

Święty Mikołaj częstował będzie słodkościami i wręczał prezenty. Rodzice, którzy chcą aby ich pociecha otrzymała prezent od Mikołaja, muszą się zgłosić do punktu przyjmowania prezentów i przekazać je pracownikowi ROPS lub Śnieżynce (prezent musi być podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka – usługa bezpłatna). O wizycie Świętego Mikołaja proszę powiadomić rodzinę i znajomych chętnych do skorzystania z usługi. Mikołaj będzie czekał na dzieci od 10.00 – 17.00.

Czekamy na Was.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Patroni medialni: Gazeta Codzienna Nowiny, Polskie Radio Rzeszów, TVP Oddział w Rzeszowie.

Poprzez tego typu przedsięwzięcia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, promuje ideę ekonomii społecznej. Chce pokazać mieszkańcom Podkarpacia, że wybierając produkty i usługi oferowane przez podmioty ekonomii społecznej otrzymują wysoką jakość, jednocześnie przyczyniając się do integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, zawodową oraz do tworzenia nowych miejsc pracy w regionie.

Kiermasz zorganizowany został w ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej w formie spółdzielni socjalnej oraz przedsiębiorstw społecznych.

Spotkanie sieciujące odbędzie się w dniu 25.11.2019r. w godz. 9.00 – 14.00 w  Przedsiębiorstwie Społecznym Lasowiacka Tradycja Sp. z o. o., Pijalnia Piw Niebanalnych „Kadź” w Stalowej Woli. Podczas spotkania zostanie omówiony następujący temat „Sieci biznesowe jako forma integracji w celu optymalizacji działania przedsiębiorstw społecznych na rynku”. W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania poniżej niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia  20.11.2019r. na adres: j.lignowska@rops.rzeszow.pl .

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

 

Załączniki:

Fotorelacja z wizyty studyjnej

Fotorelacja z jednodniowej wizyty studyjnej dla studentów i pracowników naukowych do podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej z terenu woj. podkarpackiego w ramach cyklu promującego przedsiębiorczość społeczna „ Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach”. Wizyta studyjna odbyła się w dniu 29.10.2019 r.

(więcej…)

BOŻONARODZENIOWY KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ – REKRUTACJA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału
Bożonarodzeniowym Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który odbędzie się w dniu 07.12.2019 roku, w godzinach 10.00 – 17.00 w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów.

Podczas Kiermaszu, każdy z wystawców będzie miał możliwość zaprezentowania swojego podmiotu oraz sprzedaży produktów szerokiej grupie odbiorców.

W związku z tym, że kiermasz odbywa się w okresie bożonarodzeniowym, prosimy aby Państwa asortyment zawierał także ofertę świąteczną. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zapewnia indywidualne stoisko dla każdego wystawcy.
Udział w kiermaszu jest bezpłatny a ilość miejsc ograniczona.

Wszystkie podmioty ekonomii społecznej zainteresowane udziałem w kiermaszu proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą tradycyjną na adres ROPS w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, lub w formie skanu pocztą elektroniczną na adres mailowy: a.guzior@rops.rzeszow.pl do dnia 26.11.2019 r.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 17 850 79 23.

Kiermasz organizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Fotorelacja z wizyty studyjnej

Fotorelacja z jednodniowej wizyty studyjnej dla studentów i pracowników naukowych do podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej z terenu woj. podkarpackiego w ramach cyklu promującego przedsiębiorczość społeczna „ Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach”

(więcej…)

III Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej

Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządów terytorialnych i instytucji działających na rzecz osób wykluczonych społecznie spotkali się 05 listopada br. podczas III Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych wraz z dobrymi praktykami współpracy podkarpackich samorządów z podmiotami ekonomii społecznej, ocena dotychczasowych działań  ośrodków wsparcia ekonomii społecznej to tematy, które zostały poruszone podczas Forum. Pokaz filmów o ekonomii społecznej prowadzony przez Pana Rafała Gużkowskiego ukazał niezwykłe historie ludzi oraz wpływ ekonomii społecznej na ich losy.

(więcej…)

Uroczyste wręczenie certyfikatów Zakup Prospołeczny w woj. Podkarpackim

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się w dniu 5 listopada 2019 r. w Hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie podczas III Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej. Certyfikaty wręczyli: Pan Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Rzeszowa  wraz z Panią Agnieszką Guzior – Specjalistą ds. promocji PES.

W roku 2016 ROPS w Rzeszowie wręczył certyfikat sześciu podmiotom z naszego województwa, w roku 2018 trzem podmiotom ekonomii społecznej, a w 2019 roku  dwóm podmiotom, w tym :

  • Zakładowi Aktywności Zawodowej nr 2 w Krośnie Polskiego stowarzyszenia na Rzecz Osób
    z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie
    na usługi pralnicze, porządkowe, gastronomiczne, cateringowe ( certyfikat na kolejne już usługi).
  • przedsiębiorstwu społecznemu H&M Urban Sp. z o.o. z Brzózy Królewskiej  na usługi cateringowe, szkoleniowe, organizacja przyjęć okolicznościowych w domu weselnym Rancho.

Patronat honorowy nad Forum oraz certyfikacją podmiotów ekonomii społecznej znakiem „Zakup Prospołeczny” objął Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl.
III Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej zostało zorganizowane w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

KOLEJNY PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ WYRÓŻNIONY ZNAKIEM „ZAKUP PROSPOŁECZNY” W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM!

W dniu 24.06.2019 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, odbyło się czwarte spotkanie członków Kapituły Certyfikującej znakiem promocyjnym ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”.

O certyfikację swoich produktów i usług ponownie starał się Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych w Krośnie . Podmiot zyskał pozytywną rekomendację Kapituły Certyfikującej i na tej podstawie, zarządzeniem Dyrektora ROPS w Rzeszowie, od dn. 01.07.2019 r. może posługiwać się znakiem ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny” na usługi cateringowe, cukiernicze, porządkowe i pralnicze.

W dniu 21.10.2019 odbyło się kolejne spotkanie Kapituły certyfikującej PES znakiem Promocyjnym „Zakup Prospołeczny”. O certyfikację swoich produktów i usług ponownie starało się Przedsiębiorstwo społeczne H&M Urban Sp. z o.o. Podmiot zyskał pozytywną rekomendację Kapituły Certyfikującej i na tej podstawie, zarządzeniem Dyrektora ROPS w Rzeszowie, od dn. 31.10.2019 r. może posługiwać się znakiem ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny” na usługi cateringowe, szkoleniowe, organizacja przyjęć okolicznościowych w Domu Weselnym Rancho.

 

H&M URBAN SP. Z O.O.

 

Przedsiębiorstwo społeczne H&M URBAN Sp. z o.o.

KONTAKT
Brzóza Królewska 414
Tel.: 665 964 952
https://pl-pl.facebook.com/hmurban.sp.zoo/
CERTYFIKOWANE PRODUKTY/USŁUGI: cateringowe, szkoleniowe, organizacja przyjęć okolicznościowych w Domu Weselnym Rancho

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji CIS i KIS.

Spotkanie sieciujące odbędzie się w dniu 15.11.2019 r. w godz. 9.00 – 14.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9. Podczas spotkania zostanie omówiony następujący temat : „Design Thinking – metoda pracy projektowej”. W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania poniżej niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 13.11.2019 r. na adres j.lignowska@rops.rzeszow.pl

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

 Załączniki:

III PODKARPACKIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ – REKRUTACJA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza na III Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w 5 listopada 2019 r. Hotelu Hilton Garden Inn, Al. Majora Wacława Kopisto 1, 35 – 315 Rzeszów. 

Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej to spotkanie z ekspertami, panele dyskusyjne oraz prezentacja dobrych praktyk. Forum połączone będzie także z Galą Konkursu Podkarpackiego Lidera Ekonomii Społecznej oraz z przyznaniem znaku jakości produktów i usług pes – Zakup Prospołeczny.

W 2019 roku podczas Forum będziemy rozmawiać o społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych oraz o wzmocnieniu instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej.

Adresatami Forum są  prezydenci oraz burmistrzowie miast, wójtowie gmin, skarbnicy, sekretarze JST, przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, przedstawiciele sektora pozarządowego, osoby które są zainteresowane założeniem i prowadzeniem działalności w ramach ekonomii społecznej.   

Chętnych do udziału w konferencji prosimy o rejestrację za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 31.10.2019 r.

Istnieje możliwość parkowania na bezpłatnym parkingu zewnętrznym (liczba miejsc ograniczona), oraz parkingu podziemnym galerii Millenium Hall

Dojazd:

  • z dworca PKP, PKS autobus MPK nr 0B – wsiadamy na Plac Kilińskiego 01 – jedziemy 5 przystanków – wysiadamy na Rejtana Millenium Hall 07. Autobus kursuje średnio co 10 min.

Specjalne potrzeby uczestnika konferencji m.in. takie jak: dostosowanie przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienie tłumacza migowego i inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia można zgłosić pracownikowi projektu pod nr tel. 17 850 79 23 – Alina Kręt

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM III PODKARPACKIEGO FORUM ES

Klauzula Informacyjna RODO

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

 

?