Bezpłatne specjalistyczne doradztwo z zakresu Klauzul społecznych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim w latach 2018-2019”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, zaprasza do korzystania z indywidualnego doradztwa specjalistycznego (praktycznego) w obszarze:

  1.  Klauzul społecznych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych

 Z doradztwa mogą korzystać pracownicy jednostek, których siedziba znajduje się w województwie podkarpackim, w szczególności:

  • jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, jednostek szczebla wojewódzkiego i ich jednostek organizacyjnych;
  • ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji pomocy i integracji społecznej realizujące działania w zakresie aktywnej integracji;
  • publicznych służb zatrudnienia.

Doradztwo indywidualne lub grupowe (do 15 osób) będzie realizowane w formie mobilnej na terenie województwa podkarpackiego w siedzibie zainteresowanego podmiotu, ale istnieje także możliwość korzystania z doradztwa mailowego i telefonicznego dla gmin które skorzystały z doradztwa indywidualnego .

Osoby zainteresowane doradztwem mogą zgłosić swój udział poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zgłoszenia zapotrzebowania na usługę doradczą.

Dokumenty wraz z regulaminem projektu oraz zasady korzystania z doradztwa dostępne są na stronie Podkarpackiej Ekonomii Społecznej www.es.rops.rzeszow.pl w zakładce Projekt/doradztwo

USŁUGA DORADZTWA ŚWIADCZONA JEST BEZPŁATNIE (usługa doradcza realizowana będzie do 29.11.2019 r.).

Doradztwa udziela Pani Joanna Zaremba

 Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z przygotowanej dla Państwa oferty doradztwa specjalistycznego.

 W sprawach realizowanego przez ROPS doradztwa można kontaktować się  drogą mailową na adres a.kret@rops.rzeszow.pl  i pod numerem telefonu 17 850 79 23 – Alina Kręt.

Do pobrania:

Trzydniowa wizyta studyjna na terenie województwa lubelskiego

W związku z realizacją przez ROPS w Rzeszowie projektu pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 organizowana jest w terminie 26- 28.06.2019r. trzydniowa wizyta studyjna na terenie województwa lubelskiego.

Ilość miejsc na wizytę studyjną jest ograniczona. W związku z tym planuje się objęcie wsparciem projektowym 25 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji w projekcie „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”.

ROPS w Rzeszowie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w wizycie studyjnej do zgłaszania się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i odesłanie skanu formularza drogą elektroniczną na adres e-mail m.buchowski@rops.rzeszow.pl do dnia 18.06.2019 roku do godz. 12.00.

W przypadku większej liczby zgłoszonych osób niż liczby miejsc decydować będzie data wpływu formularza. Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej będą informowane o tym fakcie drogą telefoniczną i/lub pocztą elektroniczną.

Uczestnictwo w wizycie studyjnej jest bezpłatne.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 79 23 lub drogą elektroniczną pod adresem m.buchowski@rops.rzeszow.pl

UWAGA
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 Załączniki:

Informacja o spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji WTZ

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji WTZ.

Spotkane odbędzie się w dniu 19.06.2019r. w godz. 9.00- 14.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35- 045 Rzeszów (piętro -1).

Tematem spotkania będzie : „Marketing w mediach społecznościowych”.

Spotkanie dla Państwa poprowadzi Pan Michał Susfał z firmy EDU- IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki sp.j. z Rzeszowa.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 18.06.2019r. do godz. 12.00 na adres m.buchowski@rops.rzeszow.pl .

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

 Załączniki:

Informacja o spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji CIS/KIS

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji CIS/KIS.

Spotkane odbędzie się w dniu 17.06.2019r. w godz. 9.00- 14.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35- 045 Rzeszów (piętro -1).

Tematem spotkania będzie : „Marketing w mediach społecznościowych”.

Spotkanie dla Państwa poprowadzi Pan Michał Susfał z firmy EDU- IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki sp.j. z Rzeszowa.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 13.06.2019r. do godz. 12.00 na adres m.buchowski@rops.rzeszow.pl .

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

 Załączniki:

Informacja o spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji ZAZ

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji ZAZ.

Spotkane odbędzie się w dniu 14.06.2019r. w godz. 9.00- 14.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35- 045 Rzeszów (piętro -1).

Tematem spotkania będzie : „Marketing w mediach społecznościowych”.

Spotkanie dla Państwa poprowadzi Pan Michał Susfał z firmy EDU- IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki sp.j. z Rzeszowa.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 13.06.2019r. do godz. 12.00 na adres m.buchowski@rops.rzeszow.pl .

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

 Załączniki:

Spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej obejmujące spółdzielnie socjalne oraz przedsiębiorstwa społeczne.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji obejmujące spółdzielnie socjalne oraz przedsiębiorstwa społeczne.

Spotkanie sieciujące odbędzie się w dniu 12.06.2019 r. w godz. 9.00 – 14.00 w zespole Pałacowo- Parkowym w Hadlach Szklarskich 70, 37- 231 Jawornik Polski.

W związku z prośbą i oczekiwaniami przedstawicieli poszczególnych spółdzielni socjalnych oraz przedsiębiorstw społecznych uczestniczących w spotkaniach sieciujących tematem spotkania będzie: Ekonomia Społeczna i Przedsiębiorczość Społeczna w Nowej Perspektywie Finansowej Unii Europejskiej na lata 2021- 2027 (dostosowanie projektów w zakresie ekonomii społecznej do potrzeb spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych, w tym projekty inwestycyjne). W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 10.06.2019 roku do godziny 12.00 na adres m.buchowski@rops.rzeszow.pl .

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

Załączniki:

Konferencje w ramach cyklu „Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach”  w dniach  16 i 17 maj 2019 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim przygotował w dn. 16 i 17 maja 2019 r. dwie konferencje mające na celu upowszechnianie i promowanie przedsiębiorczości społecznej wśród studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu w ramach cyklu „Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach”.

16 maja uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wystąpień przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, pomysłodawców, a zarazem osób na co dzień pracujących w przedsiębiorstwach społecznych tj. Pauliny Ograbisz z Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej PANATO z Wrocławia, Majki Lipiak z Fundacji Leżę i Pracuję z Katowic oraz Marcina Jedlińskiego ze Spółdzielni Socjalnej Tropem Przygody z Kielc.

Spotkanie podsumowało wystąpienie Pełnomocnika Zarządu do spraw Ekonomii Społecznej i Rozwoju w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dr hab. Piotra Zawady, który opowiedział o wsparciu finansowym i merytorycznym jakiego udziela Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez RARR. Swoją prezentację przygotowały także studentki wydziału ekonomii, które przeprowadziły badanie dotyczące poziomu wiedzy studentów w obszarze ekonomii społecznej.

(więcej…)

POWIATOWE SPOTKANIA Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ 2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim
w latach 2018-2019”  zamierza w 2019 roku zrealizować kolejne 9 spotkań w powiatach.

Podczas 4 godzinnych spotkań (10.00.-14.00) chcemy m.in. przedstawić zainteresowanym osobom, instytucjom, grupom, możliwości wsparcia w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, a towarzyszący nam ekspert przybliży zagadnienie stosowania klauzul społecznych i aspektów społecznych
w zamówieniach publicznych.

PROGRAM SEMINARIUM

Udział w spotkaniach jest  bezpłatny (koszty dojazdu pokrywają uczestnicy).  

W spotkaniach mogą wziąć udział:

  1. podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich zrzeszenia,
  2. osoby fizyczne i prawne (wraz z ich reprezentantami) zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego,
  3. partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w ramach działań koordynacyjnych sektora ekonomii społecznej.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić swój udział poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


TERMINY I MIEJSCA SPOTKAŃ

28.05 Powiat NIŻAŃSKI
12.06 Powiat PRZEMYSKI – odwołano
13.06 Powiat PRZEWORSKI
05.09 Powiat BRZOZOWSKI
06.09 Powiat BIESZCZADZKI/Powiat LESKI
26.09 Powiat JASIELSKI
27.09 Powiat KROŚNIEŃSKI
09.10 Powiat TARNOBRZESKI
10.10 Powiat ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI – odwołano

Uwaga: Spotkanie powiatowe w Ropczycach Odwołane
 Z przykrością informujemy, ze z powodu małego zainteresowania, jesteśmy zmuszeni odwołać spotkanie dla powiatu ropczycko sędziszowskiego, które miało się odbyć w dniu 10.10.2019

REGULAMIN

KLAUZULA INFORMACYJNA

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

W celu uzyskania bliższych informacji o spotkaniach powiatowych oraz zgłosić specjalne potrzeby uczestnika m.in. takie jak: dostosowanie przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienie tłumacza migowego i inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia można zgłosić pracownikowi projektu pod nr tel. 17 850 79 23 – Alina Kręt

Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach

„Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach” to cykl wydarzeń organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, który ma na celu promocję ekonomii społecznej i upowszechnianie wiedzy o niej wśród studentów.

W dniu 25 kwietnia br. w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się seminaria i warsztaty upowszechniające wiedzę o przedsiębiorczości społecznej.

Studenci mieli okazję posłuchać wystąpienia wprowadzającego ich w świat ekonomii społecznej,a także pracować nad swoimi społecznymi pomysłami na biznes podczas warsztatów.

W zajęciach wzięło udział ponad 40 studentów.

Wydarzenia realizowane są w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  2014-2020.

REKRUTACJA NA SEMINARIA 2019

REKRUTACJA NA SEMINARIA 2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim w latach 2018-2019”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020 informuje o rozpoczęciu rekrutacji na kolejne jednodniowe seminaria pn.:

  1. Seminarium pn. „Zakup usług przez samorząd w podmiotach ekonomii społecznej z uwzględnieniem zamówień poniżej 30 tyś euro.” (6 h)

Terminy:

29.05.2019 zakończono

14.06.2019 zakończono

04.09.2019

PROGRAM SZKOLENIA

(więcej…)

?
Accessibility