Spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej dla ZAZ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji ZAZ

Spotkanie sieciujące odbędzie się w dniu 29.11.2018 r. w godz. 9.00-14.00 w hotelu Villa Riviera, mieszczącym się przy Alei Generała Władysława Sikorskiego 118 w Rzeszowie. Tematem spotkania będzie „pozyskiwanie środków inwestycyjnych dla ZAZ z funduszów unijnych”. Podczas spotkania sieci będzie możliwość poruszenia tej tematyki z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz WUP Rzeszów. W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania poniżej niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 26.11.2018 roku na adres m.buchowski@rops.rzeszow.pl .

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 83 21.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

Załączniki:

Spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej dla CIS i KIS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji CIS i KIS.

Spotkanie sieciujące odbędzie się w dniu 29.10.2018 r. w godz. 10.00-15.00 w hotelu Villa Riviera, mieszczącym się przy Alei Generała Władysława Sikorskiego 118 w Rzeszowie. Podczas spotkania sieciowego swoją wiedzą i doświadczeniem w tematyce organizacji pracy w podmiotach reintegracyjnych  podzieli się Pan dr Michał Zubek. W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania poniżej niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 26.10.2018 roku na adres m.buchowski@rops.rzeszow.pl

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 83 21.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

Załączniki:

 

Wizyta studyjna dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w dniach 15-16.11.2018r. w województwie świętokrzyskim

W związku z realizacją przez ROPS w Rzeszowie projektu pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 organizowana jest w terminie 15- 16.11.2018 r. wizyta studyjna na terenie województwa świętokrzyskiego.

Ilość miejsc na wizytę studyjną jest ograniczona. W związku z tym planuje się objęcie wsparciem projektowym 25 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji w projekcie „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”.

ROPS w Rzeszowie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w wizycie studyjnej do zgłaszania się poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się poniżej niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i odesłanie skanu formularza drogą elektroniczną na adres e-mail m.buchowski@rops.rzeszow.pl do dnia 30.10.2018 roku.

W przypadku większej liczby zgłoszonych osób niż miejsc decydować będzie data wpływu formularza. Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej będą informowane o tym fakcie drogą telefoniczną i/lub pocztą elektroniczną.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 83 21 lub drogą elektroniczną pod adresem m.buchowski@rops.rzeszow.pl

UWAGA
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Do pobrania:

II PODKARPACKIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ

II Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej odbyło się 9 października br. w Hotelu Hilton Garden Inn, w Rzeszowie. Tematem przewodnim Forum była kondycja sektora ekonomii społecznej i solidarnej oraz  kierunki rozwoju tego obszaru do roku 2030.

Gośćmi forum byli Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS – Pani Andżelika Wardęga, Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych – Pan Cezary Miżejewski oraz Pan Maciej Szymański Dyrektor Oddziału PFRON w Rzeszowie. Ponadto na forum obecni byli Kierownik Wydziału Integracji Społecznej EFS WUP Rzeszów – Pan Bartosz Kostecki i Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Oddziału programowania Perspektywy 2014-2020 – Pan Andrzej Burnat.

Podczas tegorocznego Forum rozstrzygnięty został konkurs na Podkarpackiego Lidera Ekonomii Społecznej w roku 2018. Kapituła przyznała wyróżnienia i tytuł laureata w trzech kategoriach: samorząd przyjazny ekonomii społecznej dla Gminy Głogów Młp. (I miejsce) i Gminy Tryńcza (wyróżnienie), podmiot ekonomii społecznej będący liderem dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” z Dębicy (I miejsce) i Spółdzielni Socjalnej „DobryDzień” z Duńkowic (wyróżnienie) oraz animator wspierający rozwój ekonomii społecznej dla Pani Małgorzaty Gotfryd pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli (I miejsce) i Pana Leszka Wasiewicza ze Spółdzielni Socjalnej DobryDzień” z Duńkowic (wyróżnienie). 
W tym roku Kapituła uhonorowała nagrodą specjalną za całokształt działań w obszarze ekonomii społecznej Pana Pawła Morawczyńskiego – Z-ce Prezesa Stowarzyszenia „Radość” z Dębicy.

Statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe laureatom i wyróżnionym wręczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Jerzy Cypryś oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Pan Jerzy Jęczmienionka. 

Poza rozstrzygnięciem konkursu, odbyło się uroczyste wręczenie przyznanych w tym roku certyfikatów jakości dla podmiotów ekonomii społecznej Zakup Prospołeczny. Certyfikaty odebrali : Innowacyjna Spółdzielnia Socjalna „Sami Sobie” ze Stalowej Woli, Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 w Krośnie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie, Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie oddział Stowarzyszenia „Dobry Dom”.

O swojej działalności związanej z produkcją podpałki ekologicznej K-Lumet opowiedzieli Panowie Krzysztof Buryło i Andrzej Staszewski oraz Pani Natalia Cencora, a o działaniach Centrum Integracji Społecznej w Krośnie Pani Laura Starowiejska.

Historią o tym jak ekonomia społeczna zmienia życie podzielili się Pani Kazimiera Polakowska – Prezes Spółdzielni Socjalnej „Dobry Dzień” oraz Pan Marek Piechuta –  Prezes Stowarzyszenia „Dobry Dom”.

Całości tegorocznego wydarzenia towarzyszyła wystawa zdjęć pokazująca ludzi i ich pracę
w   podmiotów ekonomii społecznej w woj. podkarpackim. Celem wystawy jest jeszcze lepsza promocja sektora ekonomii społecznej oraz pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Autorami zdjęć są Pani Kamila Bednarska i Pan Piotr Woroniec.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na Forum za rok.

Do zobaczenia.

KOLEJNY PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ WYRÓŻNIONY ZNAKIEM „ZAKUP PROSPOŁECZNY” W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM!

W dniu 28.09.2018 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, odbyło się czwarte spotkanie członków Kapituły Certyfikującej znakiem promocyjnym ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”.

O certyfikację swoich produktów i usług starały się Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie oddział Stowarzyszenia „Dobry Dom”. Podmiot zyskał pozytywną rekomendację Kapituły Certyfikującej i na tej podstawie, zarządzeniem Dyrektora ROPS w Rzeszowie, od dn. 01.10.2018 może posługiwać się znakiem ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”.

 

Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie oddział Stowarzyszenia „Dobry Dom”

KONTAKT
Adres:  ul. Łukasiewicza 3A, 37-310 Nowa Sarzyna
Tel.: 172401041
www.zaznowasarzyna.pl
CERTYFIKOWANE PRODUKTY/USŁUGI: usługi gastronomiczne, wyroby z wikliny, wyroby stolarskie, rękodzieło

SPOTKANIE W POWIECIE NIŻAŃSKIM

Za nami pierwsze z 10 spotkań powiatowych, na których rozmawiamy o ekonomii społecznej i włączeniu jej w procesy rewitalizacyjne oraz wsparciu dla rozwoju ekonomii społecznej w powiatach. Pierwsze spotkanie odbyło się w powiecie niżańskim, gościło nas Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem. Wszystkim biorącym udział w spotkaniu serdecznie dziękujemy.

Zapisy na spotkania w kolejnych powiatach nadal trwają http://es.rops.rzeszow.pl/powiatowe-spotkania-z-ekonomia-spoleczna/

Zachęcamy do udziału.

II PODKARPACKIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ – REKRUTACJA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza na II Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w 9 października 2018 w Hotelu Hilton Garden Inn, Al. Kopisto 1, 35 – 315 Rzeszów. 

Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej to spotkanie z ekspertami, panele dyskusyjne oraz prezentacja dobrych praktyk. W tym roku Forum połączone będzie także z Galą Konkursu Podkarpackiego Lidera Ekonomii Społecznej oraz z przyznaniem znaku jakości produktów i usług pes – Zakup Prospołeczny.

W 2018 roku tematem przewodnim Forum będą nowe kierunki rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej.

Adresatami Forum są  prezydenci oraz burmistrzowie miast, wójtowie gmin, skarbnicy, sekretarze JST, przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, przedstawiciele sektora pozarządowego, osoby które są zainteresowane założeniem i prowadzeniem działalności w ramach ekonomii społecznej.   

Istnieje możliwość parkowania na bezpłatnym parkingu zewnętrznym (liczba miejsc ograniczona), oraz parkingu podziemnym galerii Millenium Hall

Dojazd:

  • z dworca PKP, PKS autobus MPK nr 0B – wsiadamy na Plac Kilińskiego 01 – jedziemy 5 przystanków – wysiadamy na Rejtana Millenium Hall 07. 
    Autobus kursuje średnio co 10 min.

Specjalne potrzeby uczestnika konferencji m.in. takie jak: dostosowanie przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienie tłumacza migowego i inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia można zgłosić pracownikowi projektu pod nr tel. 17 850 79 23 – Alina Kręt

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROGRAM II PODKARPACKIEGO FORUM ES
Klauzula Informacyjna RODO
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Wizyta studyjna na terenie województwa warmińsko – mazurskiego

W związku z realizacją przez ROPS w Rzeszowie projektu pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 organizowana jest w terminie 11-13.10.2018 r. wizyta studyjna na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w ramach Forum Inicjatyw Lokalnych „W poszukiwaniu modelu aktywnej, solidarnej i przedsiębiorczej społeczności lokalnej Polski Wschodniej”.

Ilość miejsc na wizytę studyjną jest ograniczona. W związku z tym planuje się objęcie wsparciem projektowym 25 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji w projekcie „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”.

ROPS w Rzeszowie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w wizycie studyjnej do zgłaszania się poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się poniżej niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i odesłanie skanu formularza na adres e-mail m.buchowski@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do dnia 03.10.2018 roku

W przypadku większej liczby zgłoszonych osób niż miejsc decydować będzie data wpływu formularza. Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej będą informowane o tym fakcie drogą pocztową i/lub pocztą elektroniczną.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 83 21 lub drogą elektroniczną pod adresem m.buchowski@rops.rzeszow.pl

UWAGA
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Do pobrania:

POWIATOWE SPOTKANIA Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ

POWIATOWE SPOTKANIA Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim
w latach 2018-2019” 
i na podstawie przeprowadzonej diagnozy (wg diagnozy z Podkarpackiego Programu Rozwoju ES 2016 -2020) wytypował 10 powiatów, na terenie których zorganizuje w 2018 r. spotkanie informacyjne dot. m.in. roli ekonomii społecznej w procesie rewitalizacji.

Podczas 4 godzinnych spotkań (9.30.-13.30) chcemy m.in. przedstawić zainteresowanym instytucjom, grupom, możliwości wsparcia jakie są oferowane w zakresie rozwoju ekonomii społecznej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający na danym terenie.

Dodatkowo będzie nam towarzyszył ekspert, który będzie miał za zadanie przybliżyć Państwu temat włączenia ekonomii społecznej w proces rewitalizacji i powiązania ze sobą tych dwóch sfer.

PROGRAM SEMINARIUM – Ekonomia społeczna w rewitalizacji

Udział w spotkaniach jest  bezpłatny (koszty dojazdu pokrywają uczestnicy).  

W spotkaniach mogą wziąć udział:

  1. podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich zrzeszenia,
  2. osoby fizyczne i prawne (wraz z ich reprezentantami) zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego,
  3. partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w ramach działań koordynacyjnych sektora ekonomii społecznej.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić swój udział poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


TERMINY I MIEJSCA SPOTKAŃ

Powiat NIŻAŃSKI 04.10.2018 – miejsce: Rudnik nad Sanem – Centrum Caritas ul. Rzeszowska 35
Powiat ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI 05.10.2018- miejsce: Ropczyce ul. Grunwaldzka1/3
Powiat BIESZCZADZKI 29.10.2018 – miejsce: Muzeum Młynarstwa i Wsi MŁYN ul. Fabryczna 12 38-700 Ustrzyki Dolne
Powiat LESKI 30.10.2018 – miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna w Orelcu
Powiat TARNOBRZESKI 08.11.2018 – miejsce: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Sandomierska 25, Tarnobrzeg
Powiat PRZEMYSKI  09.11.2018 – miejsce: Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu, ul. Piotra Skargi 6
Powiat BRZOZOWSKI 15.11.2018 – miejsce: Brzozów Ochotnicza Straż Pożarna w Baryczy, Barycz 240
Powiat PRZEWORSKI 16.11.2018 – miejsce: Przeworsk Rezydencja pod Platanem w Zarzeczu
Powiat JASIELSKI 29.11.2018 – miejsce: Jasło Spółdzielnia Socjalna „ Radość” w Jaśle, ul. Staszica 13
Powiat KROŚNIEŃSKI 30.11.2018 – miejsce: Krosno Centrum Integracji Społecznej w Krośnie, ul. Mickiewicza 31

 

REGULAMIN

KLAUZULA INFORMACYJNA

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

W celu uzyskania bliższych informacji o spotkaniach powiatowych oraz zgłosić specjalne potrzeby uczestnika m.in. takie jak: dostosowanie przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienie tłumacza migowego i inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia można zgłosić pracownikowi projektu pod nr tel. 17 850 79 23 – Alina Kręt

UWAGA! PRZEDŁUŻENIE TERMINU NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie  informuje wszystkich zainteresowanych, iż termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursie „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ” został przedłużony do 17.09.2018 roku.

?
Accessibility