Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji CIS/KIS, ZAZ oraz WTZ.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników Podkarpackiej Sieci WTZ, CIS/KIS oraz ZAZ o charakterze reintegracyjnym na spotkanie informacyjno – organizacyjne, które odbędzie się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (sala szkoleniowa piętro -1) Harmonogram spotkania dla poszczególnych sieci:

  • Spotkanie organizacyjno – informacyjne dla sieci WTZ – 17.02.2020 r. godz. 10.00.
  • Spotkanie organizacyjno – informacyjne dla sieci CIS/KIS – 18.02.2020. r godz. 10.00
  • Spotkanie organizacyjno – informacyjne dla sieci ZAZ – 20.02.2020 r. godz. 10.00

Działanie Podkarpackiej sieci WTZ, CIS/KIS oraz ZAZ o charakterze reintegracyjnym ma wspierać merytorycznie uczestników sieci, reagować na najważniejsze zmiany, wyzwania programowe oraz prowadzić dialog społeczny, konsultacje i analizy w regionie. Jednym słowem budować sieć powiązań i kontaktów, a także promować sieć wzajemnej współpracy. Spotkanie organizacyjno – informacyjne będzie doskonałą okazją do omówienia oczekiwań, planu oraz harmonogramu spotkań w bieżącym roku. Zachęcamy do zaangażowania się w prace na rzecz sieci oraz do regularnego uczestnictwa w spotkaniach, w tym w I spotkaniu organizacyjnym! Formularz Zgłoszeniowy na spotkanie sieci znajduje się poniżej. Proszę o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i odesłanie skanu dokumentu na adres e-mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl

UWAGA!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

Załączniki:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do zgłoszenia się do sieci podmiotów ekonomii społecznej o działalności gastronomicznej i cateringowej w województwie podkarpackim.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zgłoszenia się do nowo tworzącej się podkarpackiej sieci branżowej obejmującej wszystkie podmioty ekonomii społecznej o działalności gastronomicznej
i cateringowej w województwie podkarpackim
. Spotkania w ramach planowanej sieci branżowej będą miały charakter tematyczny i będą prowadzane przez doświadczonego trenera/moderatora spotkania. Sieć branżowa będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, zapoznania się z kierunkami dotyczącymi rozwoju branży, dzielenia się wiedzą czy nawiązywania kontaktów. Spotkania mogą zostać wzbogacane wystąpieniami niezależnych ekspertów, przedsiębiorców i przedstawicieli innych branż. To idealna okazja, by zdobyć zupełnie nowe doświadczenia i praktyczną wiedzę przydatną w prowadzeniu biznesu. Podczas spotkań sieci będziemy prowadzić dyskusję dotyczącą kierunków rozwoju danej branży, zawodu. Spotkanie organizacyjno – informacyjne odbędzie w dniu 24 luty br. o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (sala szkoleniowa piętro -1).

Do wzięcia udziału w spotkaniu oraz zgłoszenia się do sieci zapraszamy  przedstawicieli wszystkich podmiotów ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego o działalności gastronomicznej i cateringowej. Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”. Formularz Zgłoszeniowy na spotkanie sieci znajduje się poniżej. Proszę o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i odesłanie skanu dokumentu na adres e-mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl

UWAGA!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

Załączniki:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do zgłoszenia się do podkarpackiej sieci podmiotów ekonomii społecznej obejmującej spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne w województwie podkarpackim.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na zgłoszenie się do  nowo tworzącej się podkarpackiej sieci PES obejmującej spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne w województwie podkarpackim. Zgłoszenie do sieci odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego poniżej i przesłanie go na adres e-mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl. Spotkania w ramach planowanej sieci będą miały charakter tematyczny i będą prowadzane przez doświadczonego trenera/moderatora spotkania. Podkarpacka sieć PES będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, zapoznania się z kierunkami dotyczącymi rozwoju branży, dzielenia się wiedzą czy nawiązywaniem kontaktów. Spotkania mogą zostać wzbogacane wystąpieniami niezależnych ekspertów, przedsiębiorców i przedstawicieli innych branż. To idealna okazja, by zdobyć zupełnie nowe doświadczenia i praktyczną wiedzę przydatną w prowadzeniu biznesu. Podczas spotkań sieci będzie prowadzona dyskusja dotyczącą kierunków rozwoju danej branży, zawodu. Spotkanie odbędzie się w dniu 21.02.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (sala szkoleniowa piętro -1).

Do wzięcia udziału w spotkaniu oraz zapisaniu się do sieci zapraszamy  przedstawicieli spółdzielni socjalnej oraz przedsiębiorstw społecznych z województwa podkarpackiego. Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022.

UWAGA!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

Załączniki:

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – Luty 2020 r.

Do pobrania:

KOLEJNY PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ WYRÓŻNIONY ZNAKIEM „ZAKUP PROSPOŁECZNY” W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM!

W dniu 17.01.2020 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, odbyło się spotkanie członków Kapituły Certyfikującej znakiem promocyjnym ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”.

O certyfikację swoich produktów i usług starało się Przedsiębiorstwo społeczne ZALPAK Sp. z o.o. Podmiot zyskał pozytywną rekomendację Kapituły Certyfikującej i na tej podstawie, zarządzeniem Dyrektora ROPS w Rzeszowie, od dn. 31.01.2020 r. może posługiwać się znakiem ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny” na oferowane produkty i usługi tj. konfekcjonowanie i sprzedaż folii stretch, folii bąbelkowej, folii termokurczliwej, taśmy pakowej.

 

 

ZALPAK Przedsiębiorstwo społeczne Sp. z o.o.

KONTAKT
37-700 Kuńkowce 8
Tel.: 788 185 362
https://www.zalpak.pl/kontakt
CERTYFIKOWANE PRODUKTY/USŁUGI: konfekcjonowanie i sprzedaż folii stretch, folii bąbelkowej, folii termokurczliwej, taśmy pakowej.

Raporty z badań o stanie podkarpackiej ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ma przyjemność zaprezentować raporty z badań stanu sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim, które były prowadzone w 2019 r. Dostępne są następujące raporty:

  1. Raport z ewaluacji systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.
  2. Raport o stanie współpracy podkarpackich JST z sektorem ekonomii społecznej wraz z monitoringiem Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 za rok 2018.
  3. Raport o stanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej wraz z dokonaniem monitoringu Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020za rok 2019.

Realizatorem badań była firma: Lokalne Badania Społeczne Marcin Jóźko z Warszawy.

Wszystkie raporty dostępne są również w zakładce Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z powyższymi dokumentami.

Do pobrania:

Relacja po wizycie studyjnej we Włoszech

W dniach 09 – 13.12.2019 przedstawiciele zespołu ds. koordynacji sektora ekonomii społecznej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie uczestniczyli w wizycie studyjnej do Włoch w ramach projektu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych – „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej”. Podczas 5 intensywnych dni, uczestnicy odwiedzili 3 włoskie miasta: Bolonię, Weronę i Reggio Emilia, w których prężnie funkcjonuje sfera konsorcjów społecznych i przedsiębiorczości społecznej.

Uczestnicy wizyty mieli okazję poznać nowe rozwiązania w zakresie ekonomii społecznej, tj. funkcjonowanie włoskich przedsiębiorstw i ich konsorcjów czy procesy rewitalizacji, a także brać udział w prezentacjach, szkoleniach, spotkaniach z przedstawicielami poszczególnych spółdzielni. Uczestnicy poznali konkretne przykłady działalności podmiotów ekonomii społecznej:

(więcej…)

Spotkania w powiatach w 2019 r. – podsumowanie

W 2019 roku odbyło się siedem z dziewięciu zaplanowanych spotkań powiatowych. Spotkania pn. „Klauzule społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych” prowadzone były przez Pana Marcina Kępę z firmy Lex Economica. Powiaty wytypowane na podstawie analizy powiatów z najmniejszą liczbą podmiotów ekonomii społecznej (diagnoza na podstawie Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2020).

28.05.2019 Powiat Niżański – Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju –11 os.
12.06 Powiat PRZEMYSKI – odwołano
13.06 Powiat PRZEWORSKI – Akademia Innowacji społecznych/Schronisko z usługami opiekuńczymi w Gwizdaju –11 os.
05.09 Powiat BRZOZOWSKI – OSP Barycz – 13 os.
06.09 Powiat BIESZCZADZKI/Powiat LESKI – Muzeum Młynarstwa i Wsi MŁYN, Ustrzyki Dolne – 15 os.
26.09 Powiat JASIELSKI – Spółdzielnia socjalna RADOŚĆ, Jasło – 15 os.
27.09 Powiat KROŚNIEŃSKI – Centrum Integracji Społecznej w Krośnie – 14 os.
09.10 Powiat TARNOBRZESKI – Spółdzielnia socjalna KONAR, Tarnobrzeg – 17 os.
10.10 Powiat ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI – odwołano

Łącznie w spotkaniach wzięło udział 96 osób

Wszystkie spotkania odbywały się w podmiotach ekonomii społecznej.

Podsumowujące wspólne spotkanie podkarpackich sieci podmiotów  ekonomii społecznej

W dniu 12 grudnia br. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  odbyło się podsumowujące spotkanie podkarpackich sieci podmiotów ekonomii społecznej.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Spółdzielni Socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, stowarzyszeń i fundacji.

Spotkanie otworzyła Pani Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Pan Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

(więcej…)

Świąteczny Kiermasz Ekonomii Społecznej – za nami już 8 edycja tego wyjątkowego wydarzenia!

Świąteczny Kiermasz Ekonomii Społecznej organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbył się 7 grudnia br. w Centrum  Handlowym Plaza Rzeszów. Mieszkańcy Podkarpacia mieli okazję zapoznać się z produktami 26 -ciu podmiotów ekonomii społecznej, które oferowały swoje wyjątkowe wyroby rękodzielnicze, ale także regionalne przysmaki i wypieki. Całość wydarzenia utrzymana w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, co dodatkowo podkreślała obecność na kiermaszu św. Mikołaja wraz z pomocnikiem elfem.

(więcej…)

?