Spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej w formie spółdzielni socjalnej i przedsiębiorstw społecznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej w formie spółdzielni socjalnej oraz przedsiębiorstw społecznych.

W 2018 r. planowane są 3 spotkania sieciujące dla podkarpackich spółdzielni socjalnych oraz przedsiębiorstw społecznych – ilość miejsc na spotkania sieciujące jest ograniczona do maksymalnie 20 osób. Wsparcie będzie kontynuowane również w 2019 r. Zadaniem sieci będzie m.in. wzajemne wsparcie merytoryczne i wymiana doświadczeń w regionalnych sieciach współpracy działających na rzecz tożsamych grup odbiorców, poznanie potrzeb, wspólne podejmowanie działań i pokonywanie pojawiających się trudności.

Pierwsze spotkanie sieciujące odbędzie się w dniu 07.08.2018 r. w godz. 9.00-16.00, w Klubie VINYL prowadzonym przez Spółdzielnię Socjalną Polifonia Project, mieszczącym się przy al. Piłsudskiego 31 w Rzeszowie. Podczas spotkania sieciowego swoją wiedzą i doświadczeniem w zakładaniu konsorcjum społecznego podzieli się Pani Paulina Ograbisz z Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej PANATO z Wrocławia.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania poniżej niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 01.08.2018 roku na adres j.krzysztofik@rops.rzeszow.pl

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 83 21.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

Załączniki:

OSTATNIE SEMINARIUM W 2017 r. – rekrutacja

Podmioty ekonomii społecznej jako partner samorządu w świadczeniu usług publicznych. Dobre Praktyki.

ROPS w Rzeszowie rozpoczął rekrutację na ostatnie w tym roku, bezpłatne seminarium pn. Podmioty ekonomii społecznej jako partner samorządu w świadczeniu usług publicznych. Dobre Praktyki. (seminarium jednodniowe – 8 h).

Termin: 25 września 2017 r.

Miejsce seminarium: Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48, 35-309 Rzeszów

Dla kogo:  przeznaczone głównie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych

Program spotkania – pobierz

Seminarium jest bezpłatne, zapewniamy wyżywienie (przerwy kawowe / obiad), materiały szkoleniowe

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt pod numerem telefonu 17 850 79 23 – Alina Kręt lub na adres mailowy a.kret@rops.rzeszow.pl

 Liczba miejsc ograniczona!

Zaproszenie na spotkania sieci koordynacji sektora ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizujący projekt pozakonkursowy pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, ma przyjemność zaprosić pracowników i/lub kadrę zarządzającą podmiotów ekonomii społecznej do udziału w spotkaniach sieci koordynacji ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Aby wziąć udział w spotkaniach poszczególnych sieci należy przesłać formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie obecności pocztą elektroniczną na adres k.ruszel@rops.rzeszow.pl oraz pocztą tradycyjną na adres ROPS w Rzeszowie.

Terminy najbliższych spotkań:

  1. Podkarpacka sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – 09.06.2017 r.,
  2. Podkarpacka sieć podmiotów ekonomii społecznej – 22.06.2017 r.,
  3. Podkarpacka sieć kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS – 23.06.2017 r.,
  4. Podkarpacka sieć kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla WTZ – 27.06.2017 r.,
  5. Podkarpacka sieć kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla ZAZ – 29.06.2017 r.,

Wszystkie spotkania (z wyłączeniem Podkarpackiej Sieci podmiotów ekonomii społecznej) odbywać się będą w Hotelu Prezydenckim mieszczącym się przy ul. Podwisłocze w Rzeszowie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach sieciujących.

Do pobrania:

REKRUTACJA NA SEMINARIUM

ROPS w Rzeszowie rozpoczął rekrutację na bezpłatne seminarium pn.

Podmioty ekonomii społecznej jako partner samorządu w świadczeniu usług publicznych. Dobre Praktyki.

seminarium jednodniowe – 8 h
Możliwe terminy udziału:

05.06.2017 2 grupy
07.06.2017 2 grupy
12.06.2017 2 grupy
14.06.2017 2 grupy
19.06.2017 2 grupy

 

Miejsce seminarium: Hotelu Prezydenckim, ul. Podwisłocze 48, 35-309 Rzeszów

Dla kogo:  przeznaczone głównie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych

Seminarium jest bezpłatne, zapewniamy wyżywienie ( przerwy kawowe / obiad), materiały szkoleniowe

Aby zgłosić swój udział w seminariach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie obecności. Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe prosimy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzezów, najpóźniej do dnia 19 maja 2017.

Po weryfikacji zgłoszenia, zostanie do Państwa przesłany email z informacją
zwrotną o zakwalifikowaniu się.

Wszelkie pytania dotyczące seminariów, można kierować pod numer telefonu 17 850 79 23Alina Kręt oraz na adres mailowy a.kret@rops.rzeszow.pl

 

 

ROPS w Rzeszowie rozpoczął rekrutację na bezpłatne seminarium pn.

„Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów”

seminarium dwudniowe – 16 h

Możliwe terminy udziału:

29-30.05.2017 1 grupa
08-09.06.2017 1 grupa
22-23.06.2017 1 grupa
29-30.06.2017 1 grupa

 

Miejsce seminarium: Hotelu Prezydenckim, ul. Podwisłocze 48, 35-309 Rzeszów

Dla kogo: przeznaczone głównie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych

Seminarium jest bezpłatne, zapewniamy wyżywienie ( przerwy kawowe / obiad), materiały szkoleniowe, nocleg

Aby zgłosić swój udział w seminariach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie obecności. Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe prosimy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzezów, najpóźniej do dnia 19 maja 2017.

Po weryfikacji zgłoszenia, zostanie do Państwa przesłany email z informacją
zwrotną o zakwalifikowaniu się.

Wszelkie pytania dotyczące seminariów, można kierować pod numer telefonu 17 850 79 23Alina Kręt oraz na adres mailowy a.kret@rops.rzeszow.pl

 

Czwarte spotkania sieciujące podkarpackiej sieci współpracy WTZ i ZAZ

IV spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla WTZ obyło się w dniu 29.11.2016 r.  w Hotelu Hetman, w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej z województwa podkarpackiego wraz z zaproszonym gościem Panem Maciejem Szymańskim, Dyrektorem Podkarpackiego oddziału PFRON w Rzeszowie (łącznie 34 osoby). W spotkaniu uczestniczyli również moderatorzy i jednocześnie przedstawiciele Forum WTZ Pani Mariola Kądzielawa i Pan Daniel Jakubowski oraz przedstawiciele ROPS wraz z Panem Jerzym Jęczmienionką, Dyrektorem ROPS.

Zgodnie z prośbą uczestników tematem spotkania było omówienie kierunków działań WTZ w najbliższym czasie w obecności zaproszonego gościa – Pana Macieja Szymańskiego, Dyrektora Podkarpackiego Oddziału PFRON i podjęcie decyzji co do powołania stowarzyszenia dla podkarpackich WTZ w przyszłości.

Ponadto pomiędzy spotkaniami sieciującymi, doszło również do spotkania w Podkarpackim Oddziale PFRON, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Sieci WTZ, przedstawiciel Podkarpackiego Związku Organizatorów ZAZ Pan Paweł Morawczyński oraz Dyrektor PFRON Maciej Szymański. Spotkanie dotyczyło kwestii współpracy i dalszych kierunków działań WTZ i ZAZ. Na prośbę uczestników obecnego spotkania sieciującego przedstawiciele Zarządu Sieci WTZ przybliżyli wszystkim obecnym przedstawicielom WTZ przebieg spotkania w PFRON.

Kolejna część spotkania z zaproszonym gościem – Maciejem Szymańskim, Dyrektorem Podkarpackiego oddziału PFRON oraz Panem Jerzym Jęczmienionką, Dyrektorem ROPS koncentrowała się na  wspólnym wypracowaniu dalszych działań i podjęciu decyzji co do powołania Stowarzyszenia WTZ. Przedstawiciele Sieci byli zgodni co do sensu powołania stowarzyszenia, które może być niewątpliwie punktem wyjścia do prowadzenia dyskusji z Biurem Pełnomocnika Rządu do spraw ON – głosem bardziej słyszalnym samego środowiska WTZ i towarzyszących mu problemów.

Moderator spotkania Pan Daniel Jakubowski zauważył, że nie zmieniły się przepisy dotyczące WTZ, jednak bardzo zmieniły się oczekiwania względem WTZ.

Patrząc na przepisy dotyczące WTZ – rolą WTZ jest wspieranie a nie zatrudnianie uczestników WTZ. Należy wspierać osoby niepełnosprawne w taki sposób, aby uczestnicy WTZ mieli możliwość przełamywania barier. Ważne jest, aby uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania się u pracodawcy na chronionym bądź otwartym rynku pracy.  Tworząc nowe WTZ trzeba myśleć także o rynku pracy. Warto jednak prezentować pracodawcom osoby niepełnosprawne jako potencjalnych pracowników. Warto przekonywać również pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy spotkania aktywnie prowadzili dyskusję, rzeczowo przedstawiając swoje argumenty. Kolejna część spotkania została przeznaczona na podsumowania, propozycje wyboru osób do nowotworzonego Stowarzyszenia WTZ, pracę nad statutem i w stowarzyszeniu, gotowości do zaangażowania w jego pracę. Swoją pomoc i wsparcie zgłosili obecni na spotkaniu Panowie Dyrektorzy PFRON i ROPS.

Pod koniec spotkania Pan Dyrektor Jerzy Jęczmienionka wręczył uczestnikom  zaświadczenia i wspólnie z moderatorami spotkania podziękował Panu Dyrektorowi Maciejowi Szymańskiemu za przyjęcie zaproszenia i wszystkim obecnym za aktywny udział w spotkaniu.

(więcej…)

Drugie spotkanie Sieci OWES

II spotkanie sieciujące Podkarpackiej Sieci Współpracy OWES obyło się w dniu 21.11.2016 r. w Hotelu Hetman, mieszczącego się przy ul. Gen. Mariana Langiewicza 29 w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele akredytowanych OWES z województwa podkarpackiego, trener moderator spotkania Witold Ekielski i przedstawiciel ROPS.

Na początku spotkania Pan Witold Ekielski przedstawił uczestnikom kontekst współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie na podstawie Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Standardów Działalności i Usług OWES a także dokumentacji RPO WP na lata 2014-2020. Następnie analizie poddane zostały wskaźniki planowane do osiągnięcia przez OWES w ramach projektów 8.5 RPO WP i wspólne obszary współpracy. Obecni na spotkaniu przedstawiciele OWES przedstawili krótko informacje o swoich projektach, podkreślając jednocześnie, iż toczą się jeszcze negocjacje z Wojewódzkim Urzędem Pracy jako Instytucją Pośredniczącą, co do podejmowanych działań i zakresu wsparcia projektowego OWES.

W wyniku ww. dokumentacji i dyskusji toczącej się wokół wspólnych obszarów działań ustalono  podział zadań i działań do Planu Współpracy pomiędzy ROPS-OWES. Na tym spotkanie sieciujące zamknięto i zaproszono do udziału w kolejnych spotkaniach w 2017 roku.

Trzecie spotkania sieciujące podkarpackiej sieci współpracy CIS/KIS

III spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS obyło się w dniu 18.11.2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu Hetman w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele CIS i KIS z województwa podkarpackiego.

Zgodnie z oczekiwaniami uczestników sieci spotkanie dotyczyło przedstawienia oferty Podkarpackich OWES oraz omówienia kwestii danych osobowych i interpretacji zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, kompetencji nałożonych na CIS i KIS.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Rzeszowie oraz Caritas Archidiecezji w Przemyślu przedstawili krótko zadania i działania, które będą realizowane przez OWES na rzecz podkar21packich podmiotów ekonomii społecznej.

Następna część spotkania  koncentrowała się wokół szczegółowego omówienia najistotniejszych obowiązków dla CIS/KIS związanych z przetwarzaniem danych osobowych uczestników CIS/KIS, zbiorami danych oraz konsekwencji ustawowych zaniechań. Tę część spotkania prowadził prawnik Pan Paweł Tutak. Uczestnicy chętnie dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz sposobami przechowywania danych osobowych w praktyce.

Pod koniec spotkania wspólnie zastanawiano się nad tematyką kolejnych spotkań sieciujących w 2017 roku.

Seminarium „Zakładanie Centrów i Klubów Integracji Społecznej”

Seminarium „Zakładanie Centrów i Klubów Integracji Społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuję, że seminarium pn. „Zakładanie Centrów i Klubów Integracji Społecznej” są organizowane w ramach projektu pozakonkursowego, pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminarium jest przeznaczone dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Terminy seminariów:

14.11.2016,
28.11.2016

Wszystkie seminaria odbędą się w Hotelu Hetman, przy ul. Langiewicza 29 w Rzeszowie,
w godzinach od 9 do 16.45 (8 h – jednodniowe).

Udział w seminariach jest bezpłatny. Informacje na temat seminarium, można uzyskać pod nr tel. 17 850 83 21.

Załączniki:

Wolne miejsca na wizytę studyjną – województwo małopolskie w terminie 15-17.11.2016 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że posiada jeszcze wolne miejsca na wizytę studyjną  – województwo małopolskie w terminie 15-17 listopada 2016r.

Przypominamy, że udział w wizycie studyjnej organizowanej przez ROPS w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

W wizycie mogą wziąć udział pracownicy, członkowie  spółdzielni socjalnych z województwa podkarpackiego.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 84 13 – Renata Skrabska.

Do pobrania:

Trzecie spotkania sieciujące podkarpackich sieci współpracy ZAZ oraz WTZ

III spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla ZAZ obyło się w dniu 19.10.2016 r. w  Hotelu Hetman w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele ZAZ z województwa podkarpackiego – łącznie 20 osób, trener-moderator i przedstawiciel ROPS.

Spotkanie koncentrowało się wokół tematyki finansowania działalności ZAZ, możliwości uzyskania dotacji  ze środków krajowych i unijnych na działalność ZAZ, również w ramach RPO WP 2014-2020. Spotkanie prowadził Pan Witold Ekielski, reprezentujący grupę MPD jako trener/moderator spotkania sieciującego. Zgodnie z preferencjami uczestników spotkania sieciującego ZAZ omawiane były źródła finansowania działalności ZAZ oraz najważniejsze składowe każdego wniosku, w tym prawidłowe konstruowanie celów, prawidłowy opis działania, zakresu wsparcia, diagnozy, wskaźników, rezultatów.

Kolejna poruszana kwestia dotyczyła przybliżenia uczestnikom spotkania nowej perspektywy finansowej 2014-2020 i omówienia najważniejszych dokumentów strategicznych. W związku z tym omówione zostały rodzaje wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowalnych, koszty pośrednie i bezpośrednie, wkład własny pieniężny i niepieniężny, zlecanie usług merytorycznych, wynagrodzenie personelu, cross-financing.

Omówiony został Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego w kontekście możliwości aplikowania o środki unijne, ze szczególnym uwzględnieniem Osi VIII Integracji społecznej, poszczególnych działań w ramach Osi VIII, które mogą być realizowane przez ZAZ, typy projektów, grupy docelowe, wskaźniki, limity i ograniczenia itp. Następnie trener przybliżył przedstawicielom ZAZ uczestniczącym w spotkaniu inne możliwości poszukiwania źródeł dofinansowania – m.in. działania  w ramach POWER, w  tym także na innowacje społeczne.

Następnie uczestnicy określili również zakres tematyczny na czwarte spotkanie sieciujące w dniu 30.11.2016 r.

(więcej…)

?
Accessibility