RUSZYŁ PORTAL SPRZEDAŻOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ WWW.WSPIERAJIWYBIERAJ.PL!!

Bardzo miło jest nam poinformować, iż został uruchomiony portal sprzedażowy www.wspierajiwybieraj.pl za pomocą którego mogą Państwo dokonywać zakupów bezpośrednio u podmiotów ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego.

Celem portalu jest promocja oraz sprzedaż produktów i usług wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej z naszego regionu takie jak: warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej czy spółdzielnie socjalne.

DLACZEGO WARTO KUPOWAĆ U PES??

Produkty i usługi wytwarzane przez podmioty ekonomii społecznej są wysokiej jakości
a podmioty oprócz działalności ekonomicznej służą również do integracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną oraz tworzeniu nowych miejsc pracy w naszym regionie.

Kupując produkty wytworzone przez podmioty ekonomii społecznej można kupować inaczej, odpowiedzialnie i otrzymywać produkty wykonane z niezwykłą dbałością
o szczegóły, w konkurencyjnych cenach, wspomagając przy tym tych, którzy zysk ze sprzedaży inwestują w cele społeczne swoich instytucji, w nowe miejsca pracy.

Podmioty ekonomii społecznej zatrudniają i wspierają osoby borykające się
z trudnościami w samodzielnym wejściu na rynek, dlatego też zachęcamy mieszkańców Podkarpacia, aby dokonywali świadomych zakupów wspierając jednocześnie osoby niepełnosprawne, bezdomne czy bezrobotne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ I DO ZAKUPÓW!!

WSPIERAJ I WYBIERAJ!

Portal utworzony został przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Portal sprzedażowy www.wspierajiwybieraj.pl

Celem portalu sprzedażowego – www.wspierajiwybieraj.pl – jest sprzedaż produktów i usług wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego. Na portalu podmioty takie jak: Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej czy Spółdzielnie Socjalne zaprezentują swoje produkty i usługi, zapromują swój podmiot i działalność.

Portal utworzony został przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Podmioty ekonomii społecznej zainteresowane sprzedażą swoich wyrobów w sklepie internetowym, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń z zakresu obsługi portalu.

Do pobrania:

?