Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej w formie spółdzielni specjalnej oraz przedsiębiorstw społecznych .

Spotkanie odbędzie się w dniu 30.04.2019r. w godz. 10.00- 15.00 w restauracji Dębnianka prowadzoną przez Spółdzielnię Socjalną „Dębnianka” w miejscowości Wierzawice 798, 37-300 Wierzawice.

Zgodnie z prośbą i oczekiwaniami przedstawicieli sieci tematem spotkania będzie: „Marketing w mediach społecznościowych”. Spotkanie poprowadzi Pan Bartosz Wilk z firmy Lupus Pr.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 29.04.2019r. do godz. 12.00 na adres m.buchowski@rops.rzeszow.pl .

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

Załączniki:

Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach

Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach to cykl wydarzeń organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, który ma na celu promocję ekonomii społecznej i upowszechnianie wiedzy o niej wśród studentów.

W dniu 16 kwietnia br. na wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się seminaria i warsztaty upowszechniające wiedzę o przedsiębiorczości społecznej.

Studenci mieli okazję posłuchać wystąpienia wprowadzającego ich w świat ekonomii społecznej, a także pracować nad swoimi społecznymi pomysłami na biznes podczas warsztatów.

W spotkaniach wzięło udział ponad 30 studentów.

Wydarzenia realizowane są w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  2014-2020.

FORMULARZ ELEKTRONICZNY – REKRUTACJA NA KONFERENCJĘ I SPOTKANIE w ramach cyklu: EKONOMIA SPOŁECZNA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego do udziału w konferencjach w ramach cyklu wydarzeń promujących przedsiębiorczość społeczną EKONOMIA SPOŁECZNA  – PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH.

(więcej…)

Relacja z Wielkanocnego Kiermaszu Ekonomii Społecznej

W sobotę 13 kwietnia br., Centrum Handlowe PLAZA Rzeszów wypełniło się kramami, na których kupić można było wielkanocne ozdoby przygotowane przez 25 pomiotów ekonomii społecznej z naszego województwa: warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, fundacje i przedsiębiorstwa społeczne. Mieszkańcy Podkarpacia mogli nabyć stroiki, kartki świąteczne, baranki. Nie zabrakło wielkanocnych przysmaków.

Spółdzielnia Socjalna „Wyspa Przygód” z Mielca przygotowała specjalną strefę dla najmłodszych, w której dzieci kreatywnie i radośnie spędziły czas biorąc udział w licznych konkursach z nagrodami. Nie zabrakło malowania twarzy oraz zajęć plastycznych o tematyce świątecznej.

Cieszy fakt, że organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie bożonarodzeniowe i wielkanocne kiermasze ekonomii społecznej stały się tradycją gromadzącą wystawców i mieszkańców Podkarpacia.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie dziękuje wystawcom za zapewnienie wyjątkowego asortymentu, a mieszkańcom naszego województwa za liczne przybycie.

Dziękujemy również firmie Dobre Strony z Lublina i CH PLAZA za pomoc w przygotowaniu Kiermaszu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza podmioty ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego do składania wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w krajowych targach branżowych.

O dofinansowanie mogą starać się: przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych a także podmioty ekonomii społecznej sfery gospodarczej: organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych oraz Zakłady Aktywności Zawodowej z województwa podkarpackiego.

Powyższa forma wsparcia udzielana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” w ramach środków RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.6 – Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie.

Dofinansowanie udziału w targach stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorców w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 651/2014 (GBER), która jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378).

Wszystkich zainteresowanych udziałem, proszę o zapoznanie się z Regulaminem dofinansowania uczestnictwa w targach branżowych krajowych dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego stanowiącym załącznik do ogłoszenia oraz wypełnienie niezbędnych dokumentów zgodnie z regulaminem. Wnioski należy składać osobiście lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów. Na zgłoszenia czekamy od 08.04 – 26.04.2019 roku.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 850 79 23.

Do pobrania:

Bezpłatne specjalistyczne doradztwo dla JST i ich jednostek organizacyjnych

Szanowni Państwo,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim w latach 2018-2019”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, zaprasza do korzystania z indywidualnego doradztwa  specjalistycznego (praktycznego) w obszarze: 

  1. Wprowadzenie ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych i tworzenie lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej;

(więcej…)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim zaprasza studentów i pracowników naukowych URz do udziału w cyklu wydarzeń promujących przedsiębiorczość społeczną.
W ramach wydarzenia zaplanowano seminaria, warsztaty , wizyty studyjne oraz konferencje i pokaz filmów.
(więcej…)

WIELKANOCNY KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ!

Tegoroczny Wielkanocny Kiermasz Ekonomii Społecznej odbędzie się 13 kwietnia, w godzinach 10.00-17.00 w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów na który serdecznie zaprasza Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

20 wystawców w tym warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, fundacje i stowarzyszenia zaprezentują wyroby swoich podopiecznych: ręcznie wykonane pisanki, ozdoby świąteczne, wianki, baranki, palmy, świąteczne wyroby cukiernicze, koszyki wiklinowe oraz wyroby z gipsu czy drewna. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na cele społeczne realizowane przez wystawców. Z myślą o najmłodszych gościach kiermaszu powstanie specjalna przestrzeń, w której dzieci miło spędzą czas, podczas gdy ich rodzice lub opiekunowie będą robić zakupy.

Poprzez tego typu przedsięwzięcia, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, zachęca mieszkańców Podkarpacia do społecznie odpowiedzialnych zakupów. Kupując u podmiotów ekonomii społecznej otrzymujemy produkty wysokiej jakości, wykonane z niezwykłą dbałością o szczegóły, w konkurencyjnych cenach, wspomagamy przy tym osoby będące w procesie integracji społecznej i zawodowej.

Patroni medialni: Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna NOWINY, TVP Oddział Rzeszów.
Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Kiermasz zorganizowany został w ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackimw latach 2018-2019” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej dla ZAZ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji ZAZ.

Spotkanie sieciujące odbędzie się w dniu 05.04.2019 r. w godz. 10.00 – 14.30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9. Tematem spotkania będzie: „Zasady kontroli Zakładów Aktywności Zawodowej- najczęściej popełniane błędy, wytyczne w zakresie funkcjonowania ZAZ. W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 03.04.2019 roku na adres m.buchowski@rops.rzeszow.pl .

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

Załączniki:

WIELKANOCNY KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ!  

            Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w Wielkanocnym Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który odbędzie się 13.04.2019 roku, w godzinach 10.00 – 17.00 w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów.

Podczas Kiermaszu, każdy z wystawców będzie miał możliwość zaprezentowania swojego Podmiotu oraz sprzedaży produktów i usług szerokiej grupie odbiorców.

Kiermasz odbywa się w okresie wielkanocnym, prosimy aby w Państwa asortymencie znalazły się także przedmioty związane ze świętami. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zapewnia miejsce Kiermaszu, a także indywidualne stoisko dla każdego wystawcy. Udział w Kiermaszu ES jest bezpłatny.

Wszystkie podmioty ekonomii społecznej zainteresowane udziałem w Kiermaszu ES proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą tradycyjną na adres ROPS w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, lub w formie skanu pocztą elektroniczną na adres mailowy: a.guzior@rops.rzeszow.pl do dnia 29.03.2019 roku. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 17 850 79 23 (liczba miejsc wystawowych jest ograniczona). Po zakończeniu rekrutacji otrzymają Państwo potwierdzenie o zakwalifikowaniu się do udziału w Kiermaszu.

Kiermasz organizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Do pobrania:

?
Accessibility